UJI

Dret

07/10/2021 | InfoCampus

El Grau de Dret és el resultat d'adaptar la antiga Llicenciatura en Dret al nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). El pla d'estudis del Grau de Dret, dividit en quatre cursos, inclou totes les matèries tradicionals de la ciència jurídica (Dret civil, penal, etc.), així com determinades assignatures que li dónen un caràcter més interdisciplinar (p. ex. principis d'economía, anglès jurídic, o resolució de conflictes des del punt de vista de la psicologia). L'objectiu és oferir una formació jurídica básica, però sòlida i rigorosa. En el darrer curs del Grau s'ofereixen assignatures optatives, les pràctiques externes i el Treball Fi de Grau. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

Informació proporcionada per: InfoCampus