UJI

Dobles Titulacions Internacionals

Font: InfoCampus

Els Dobles Titulacions Internacionals són aquells en els quals l'estudiantat que cursa una titulació oficial de la Universitat Jaume I pot realitzar un o diversos cursos acadèmics en una Universitat estrangera amb conveni, dins del mateix àmbit, a fi d'obtenir un títol en cadascuna d'aquestes Universitats.


Graus que possibiliten obtenir una Doble Titulació Internacional:

Informació proporcionada per: InfoCampus