panoramica UJI
Perfil d’ingrés

Ateses les característiques pròpies del títol, en què es combinen competències tant de caire cientificotècnic com artístic. Els perfils idonis d’ingrés són els que abasten aspectes tant d’índole tecnològica com artística, complementats amb coneixements científics. Tot això facilitarà, sens dubte, un progrés adequat en els estudis que es proposen.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16