Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Per l’especificitat del seu perfil: el grau en Criminologia i Seguretat que ofereix la Universitat Jaume I pretén brindar un tractament conjunt i integral als dos àmbits, així com un coneixement global que no sols atenga el fenomen criminal sinó també, amb especial èmfasi, el més ampli àmbit de la seguretat.

- Per la col·laboració amb el Col·legi Oficial de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana, el primer en aquest sector professional d’àmbit nacional, la prioritat del qual serà el reconeixement de la professió i la inserció laboral del criminòleg.

- Perquè comparteix amb el grau en Dret fins a 66 crèdits, la qual cosa facilita a l’alumnat la possibilitat d’aconseguir un segon títol.

- Per l’experiència adquirida amb la impartició del títol propi de "Graduat o graduada en Seguretat i Ciències Policials", que ha permès anar configurant un equip docent compost per professors universitaris de Dret i Psicologia fonamentalment, i per un ampli elenc d’experts que exerceixen la seua labor professional en aquest camp.

- Per l’ús d’aules adaptades a les distintes metodologies (casos pràctics, seminaris, etc.) i equipades amb les noves tecnologies.

- Perquè disposem d'un laboratori de criminalística dotat dels materials necessaris perquè els estudiants realitzen les seues pràctiques en l'assignatura Policia Científica

- Per l’oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb organismes oficials i institucions on s’aprèn i comença a conèixer el món laboral.

- Pel Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16