panoramica UJI
Treball de final de grau

L'objectiu del TFG és que l'estudiant posi de manifest els coneixements que ha anat adquirint al llarg de l'estudi del Grau en Criminologia i Seguretat en relació amb alguna de les materies cursades i que suposi una aportació addicional respecte a l'àrea de coneixement escollida.
L'estudiant s'inicia en les activitats necessàries per complir amb els objectius d'aprenentatge, tenint per tant que realitzar consultes a pàgines web, biblioteques universitàries, revistes especialitzades, bases de dades, etc., així com tot allò que li indiqui el seu tutor. Tot això sota la supervisió del tutor assignat. Serà per tant el tutor el que fixarà amb cada estudiant el pla de treball de forma individual i personalitzada.

Nota: Els idiomes docents d'aquesta assignatura seran: castellà (3 ECTS) i anglès (3 ECTS).

Consulta guia docent de l'assignatura

 La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16