Preguntes més freqüents

Grau en Criminologia i Seguretat
Última modificació: 26/04/2018 | Font: USE

1. Què és el grau en Criminologia i Seguretat? 

El títol de grau en Criminologia i Seguretat pretén donar un tractament conjunt i integral a dos àmbits que estan molt relacionats. Açò explica que en el pla d'estudis que s'ofereix, al costat d'assignatures amb un clar contingut criminològic, apareguin altres que incideixen més en altres aspectes de la seguretat. En definitiva es tracta de formar a professionals preparats per a incorporar-se a equips de prevenció i resposta al delicte.

Més informació


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

A la branca de Ciències Socials i Jurídiques.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis es a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

-Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de video.
-Aules d'informàtica
-Sales d'estudi
-Seminaris amb capacitat per 25 persones, aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
-Altres recursos d'ús compartit: sala d'actes amb un aforament de 350 persones, sala de graus amb aforament per 112 persones, sala de juntes amb 49 seients, un espai de trobada, sala de lectura, reprografia, vestíbul i cafeteria.


4. Com es pot accedir al grau? 

Podeu consultar les diferents vies d'accés al següent enllaç:

https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/acces/


5. Hi han programes de suport acadèmic per als estudiants? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació


6. Hi ha programes de suport per a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant la pressa de decisió a nivell d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem Necessitats Educatives Específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal ( fractures, operacions, rehabilitació, ...) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació
 

7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflectix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent. 

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d'intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se'ls exigirà la superació del 75% per poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. De no ser així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en que es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiant pot matricular-se en un altre grau desprès d'efectuar la preinscripció. 

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere al menys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau desprès d'efectuar la preinscripció.

3. No s'han d'aplicar aquestes normes de permanència a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d'intercanvi.
 

9. Màxims i mínims de matricula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matricula temps complet de 60 crèdits i matricula temps parcial ( per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matricula temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits
Matricula temps parcial: entre 24 i 48 crèdits

10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat"

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest Grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat


12. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Les estades en pràctiques són una assignatura de caràcter obligatori i encara que tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada ve determinada pel pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les estades en pràctiques al Grau en Criminologia i Seguretat.

13. Què és el Treball Fi de Grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El Treball Fi de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloses les pràctiques externes.

14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i Doctorat 

Les titulades i titulats en el Grau en Criminologia i Seguretat poden continuar la seua formació cursant el següent màster que oferta l'UJI:

-Màsters Oficials:

Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal

Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l`Àmbit Públic i Privat


A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.
 

15. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

- Àmbit de la seguretat, tant pública com privada:

No cal dir la importància que tenen aquests estudis des de la perspectiva de la seguretat pública. En efecte, ja és tradicional que els membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, o les persones que pretenen ser-ho, cursen estudis relacionats amb la Criminologia, atès que és la titulació que guarda una major afinitat amb el desenvolupament de la seua labor professional. I el Grau que es proposa és especialment apte per a la consecució d'aquests objectius ja que, com s'ha dit en nombroses ocasions, en aquest adquireix especial rellevància la seguretat i el que, en el títol propi del qual és hereu, s'anomenava Ciències Policials (tàctica i tècnica policial, criminalística, etc.).

- Àmbit de l'administració de Justícia: menors i Administració. Penitenciària:

Els informes criminològics seran d'indubtable utilitat per a determinar la resposta aplicable o per a decidir la suspensió o substitució de la pena, l'aplicació de mesures de seguretat o l'elaboració de pronòstics sobre la reiteració de noves conductes delictives.

- Àmbit de l'assistència a la víctima de delictes:

En aquest àmbit, l'aportació consistirà, per una banda, a detectar, avaluar i actuar en situacions que puguen representar riscos per a col·lectius especialment vulnerables (menors, dones, ancians, immigrants, etc.) i, d'una altra, a coordinar els distints professionals implicats, i aplicar-hi un mètode clínic d'atenció personalitzada que evite noves victimitzacions; els criminòlegs poden tindre també un paper destacat en la mediació, tant en la penal com en l'extrapenal.

- Àmbit de la investigació criminal.

Més informació

16. Hi ha la possibilitat d'obtindre un segon títol en el mateix àmbit de coneixement, amb algun curs suplementari? 

El pla d'estudis del Grau en Criminologia i Seguretat comparteix 60 crèdits emb el Grau en Dret, amb el que un graduat en Criminologia, cursant 180 crèdits complementaris, pot obtindre un segon títol. 


17. Qui és la vicedegana de la titulació? 

Cristina Guisasola Lerma
Departament de Dret Públic
Despatx JC2213
Telèfon: 964 728680
Correu electrònic: cguisa@dpu.uji.es


18. On puc informar-me? 

INFOCAMPUS és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba situat en el local 15 de l'Àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada es de dilluns a divendres, de 9'00 a 14'00h, i de 16'00 a 20'00h.
El nostre telèfon d'atenció es 964387777.

Pots trobar-nos a la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16