Pla d’estudis

28/04/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs

Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (FBB)*

Història de l’Activitat Física i de l’Esport (FBB)

Esports Col·lectius I (OB)

Esports d’Adversari (OB)

Activitats Físiques Recreatives i Esports Alternatius (OB)

Anatomia del Moviment Humà (FB)

Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (FBB)

Activitats Ritmicoexpressives (OB)

Esports Individuals I (OB)

Esports Col·lectius II (OB)

Segon curs

Fisiologia de l’Exercici I (FB)

Biomecànica de l’Esport (FB)*

Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (FBB)

Esports Individuals II (OB)

Fonaments Tàctics en el Joc i els Esports Col·lectius (OB)

Aprenentatge i Desenvolupament Motor (FBB)

Fisiologia de l’Exercici II (FB)

Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (FBB)

Educació Física de Base (OB)

Activitats i Esports en la Naturalesa (OB)

Tercer curs

Didàctica de l’Educació Física I (OB)

Activitat Física per a la Salut I (OB)

Dret de l’Activitat Física i l’Esport (OB)

Teoria de l’Entrenament (OB)

Equipaments i Instal·lacions Esportives (OB)

Didàctica de l’Educació Física II (OB)

Activitat Física per a la Salut II (OB)

Organització i Gestió d’Entitats Esportives (OB)

Planificació i Control de l’Entrenament (OB)

Valoració de la Condició Física (OB)*

Quart curs

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

Optativa 6 (OP)

Optativa 7 (OP)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1*

 

OPTATIVES

Psicologia del Rendiment Esportiu

Prevenció de Lesions i Readaptació Esportiva

Selecció i Desenvolupament del Talent Esportiu

Organització d’Esdeveniments Esportius

Activitat Física i Atenció a la Diversitat

Gestió d’Activitats Esportives en l’Àmbit Turístic

Alimentació i Suplementació en l’Activitat Física i l’Esport

Creació d’Empreses en l’Àmbit de l’Activitat Física i l’Esport

Mètodes i Tècniques d’Investigació Aplicats a l’Activitat Física i l’Esport

Activitats Físiques de Sala, Fitnes i amb Suport Musical

Gestió de Qualitat i Recursos Humans en l’Activitat Física i l’Esport

Esport, Comunicació i Xarxes Socials

Noves Tendències del Fitnes i Wellness

Musculació i Mètodes d’Entrenament en Sala

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus