UJI

Pràctiques externes

Les pràctiques externes es realitzen en el segon semestre de quart curs.

L’equip de coordinació docent té la tasca de signar convenis amb diferents organismes públics i privats, empreses del sector esportiu i educatiu, clubs esportius, etc. Això permet aconseguir un ampli ventall de possibilitat per a cobrir pràctiques en tres perfils possibles:

  • Esportiu. Tant formatiu com dins de l’alt rendiment
  • Activitat física per a la salut
  • Gestió esportiva

L’assignatura Pràctiques Externes té un valor de 12 crèdits ECTS.

Per a poder matricular-se en aquesta assignatura l’estudiantat ha d’haver superat el 80 % de les assignatures de formació bàsica i obligatòria.

L’alumnat podrà triar d’entre les pràctiques oferides aquelles que s’adapten millor al perfil que ha construït en el grau, així com als seus interessos com a futur professional de l’activitat física i l’esport.

Els continguts de les pràctiques es resumeixen en els següents punts:

  • Planificació i programació de tasques i activitats dins del perfil d’actuació triat.
  • Formulació d’objectius i desenvolupament de les estratègies necessàries per a portar-los a terme en el terreny de l’activitat física i esportiva.
  • Utilització d’eines, instruments i procediments per a desenvolupar diferents accions professionals en cada àmbit.
  • Estructuració dels coneixements adquirits en l’àmbit de l’activitat física i esportiva per a ser aplicats amb idoneïtat a la realitat professional.
  • Establiment d’estratègies dirigides a l’avaluació permanent de la pròpia acció professional.
Informació proporcionada per: InfoCampus