UJI

Pla d’estudis

Primer curs

Teoria del Periodisme (FBB)

Teoria de la Imatge (FBB)

Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (FBB)

Documentació Informativa (OB)

Llengua Espanyola / Catalana per a Comunicadors (FB)

Història del Món Actual (FBB)

Fonaments de Teoria de la Comunicació (OB)

Anglès Professional per a Comunicadors (FB)*

Dret de la Comunicació (FBB)

Teoria i Tècnica de la Fotografia (OB)

Segon curs

Tecnologia de la Comunicació (OB)

Gèneres Periodístics (OB)

Ètica i Deontologia Professional (FB)

Empreses de Comunicació (OB)

Models de Representació Cinematogràfica (OB)

Narrativa Audiovisual (OB)

Estructura Social Contemporània (FBB)

Eines Informàtiques per a Comunicadors (FB)**

Fonaments del Màrqueting (OB)

Teoria i Tècnica de la Ràdio i la Televisió (OB)

Tercer curs

Estructura del Sistema Comunicatiu (OB)

Producció Audiovisual (OB)

Estratègies de la Comunicació (OB)

Realització Audiovisual I (OB)

Programació en Ràdio i Televisió (OB)

Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió (OB)

Realització Audiovisual II (OB)

Tecnologia Audiovisual (OB)

Sociologia del Consum (OB)

Empresa Audiovisual (OB)

Quart curs

Producció i Realització Hipermèdia (OB)

Comunicació per a la Igualtat (OB)

Direcció de Comunicació (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Teoria i Tècnica de la Informació Audiovisual

Mitjans de Comunicació i Multiculturalisme

Indústries Culturals

Tècniques d’Investigació Social Aplicada

Psicologia de la Comunicació

Teoria i Història de l’Art Contemporani

Història Social de la Comunicació

Tècniques de Producció de Doblatge i Subtitulació

Teoria i Tècnica del Guió

Models de Representació en el Cine Espanyol

Muntatge i Postproducció Audiovisual

Realització Documental

Videocreació

Tecnologies de la Xarxa Internet

Màrqueting en el Punt de Venda

Models de Representació en l'Audiovisual Contemporani

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus