UJI

Eixides professionals

Àmbits de treball

 Producció i gestió d’empreses de comunicació audiovisuals: producció de cine, de televisió, de ràdio, de creacions multimèdia, gerència d’empreses de producció audiovisual, d’espectacles, musical, de campanyes de comunicació política, etc.

 Direcció i realització audiovisual: direcció de cinema i documentals, realització de programes de TV, direcció de sèries, realització d’espots publicitaris, animació, produccions multimèdia, direcció d’exposicions audiovisuals, direcció de festivals, programes de ràdio, programació en ràdio i TV, etc.

• Tecnologia i processos de producció audiovisuals: fotografia, disseny gràfic, disseny de pàgines web, direcció de fotografia, direcció artística, direcció musical, muntatge en cinema i TV, direcció de doblatge, expert o experta consultor en tecnologies audiovisuals, direcció comercial de productes audiovisuals, etc.

• Guió audiovisual: guionista de cine, TV, ràdio, dialoguista, consultor o consultora  de guions, etc.

• Teoria i història dels mitjans audiovisuals: crítica de cinema i TV, docència en comunicació audiovisual en nivells no universitaris, programador o programadora de cinema, restauració i conservació de materials audiovisuals, investigació en comunicació audiovisual, etc.

 

Tasques professionals

- Disseny de productes i programes audiovisuals

 • Creació i disseny de productes i programes audiovisuals.
 • Recerca, selecció i anàlisi de productes i programes audiovisuals.
 • Estudis i anàlisis prospectius de productes i oportunitats de mercat.

Producció i gestió d’empreses i productes audiovisuals

 • Elaboració de dossiers de producció (planificació de treball, desglossaments, acords participació, localitzacions, elaboració de pressupostos i plans viabilitat, documentació auxiliar, etc.).
 • Gestió econòmica i financera (recerca de finançament, control pressupostari, gestió administrativa de cobraments i pagaments, d’obligacions fiscals i laborals, etc.).
 • Gestió de producció (plans de rodatge, citacions de personal, coordinació d’equips, gestió de desplaçaments i allotjaments, dietes, control de temps i terminis de rodatge, permisos, lloguers d’equips i espais, etc.).

- Direcció i realització de programes o productes audiovisuals

 • Coordinació general o d’àrees específiques implicades en l’elaboració de productes o programes de qualsevol gènere audiovisual (direcció, direcció de fotografia, direcció de so, escenografia, etc.).
 • Tasques de posada en escena, rodatge, postproducció i preparació de materials per a la seua distribució per qualsevol mitjà tecnològic (càmera, edició, il·luminació, tècnic o tècnica de so, disseny multimèdia, etc.).

- Distribució i comercialització de productes audiovisuals

 • Elaboració de plans de comunicació i màrqueting (disseny d’estratègies de difusió i venda, coordinació de tasques i distribució de responsabilitats, organització d’esdeveniments, relacions amb els mitjans de comunicació, pressupost de comunicació, etc.).
 • Control de distribució i explotació (control pressupostari, enviaments de material, etc.).

- Recerca audiovisual:

 • Elaboració d’informes i anàlisis teòrics i/o empírics sobre el sector audiovisual amb l’objectiu d’avançar en el coneixement científic i contribuir al desenvolupament de nous productes audiovisuals (estudis sectorials, assajos crítics, revisions històriques, informes empresarials, etc.).
 • Recuperació, anàlisi i difusió del patrimoni audiovisual (localització de materials i restauració, catalogació, etc.).
 • Distribució per qualsevol mitjà dels resultats de les investigacions o anàlisis crítiques i del coneixement audiovisual a general (revistes especialitzades, assajos científics, esdeveniments i fòrums acadèmics i culturals, mitjans de comunicació de masses, etc.).

 

RESUM

• Direcció d’obres audiovisuals (cinema, documentals, televisió, ràdio...).
• Realització audiovisual.
• Guionista.
• Producció de cinema, ràdio, televisió i multimèdia.
• Gestió d’empreses de comunicació audiovisual.
• Expert o experta en tecnologies audiovisuals.
• Investigació, docència i expert o experta en cultura i estudis audiovisuals.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus