UJI

Preguntes més freqüents

Grau en Comunicació Audiovisual
Última modificació: 11/06/2018 | Font: InfoCampus

1. Què és el grau en Comunicació Audiovisual?

El grau en Comunicació Audiovisual de la Universitat Jaume I ofereix una formació innovadora, de qualitat i orientada a l'exercici professional. Per a aconseguir-ho, posa a l'abast de l'alumnat un pla d'estudis que combina una visió global sobre l'àmbit de la comunicació amb l'estudi i aprofundeix en els processos de producció, realització i creació d'obres audiovisuals, com ara pel·lícules, sèries de televisió o telefilms. Igualment, aquest grau s'ocupa de la fotografia, la ràdio, la televisió i l'hipermèdia (Internet, videojocs, etc.) Aspectes que es desenvoluparan de manera pràctica en les instal·lacions del Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM) i capacitaran immillorablement els futurs i les futures professionals de l'audiovisual.


Els graduats i graduades en Comunicació Audiovisual de la Universitat Jaume I han d'adquirir competències que els han de permetre elaborar productes en els diversos àmbits de l'audiovisual, com ara la fotografia, el cine, la televisió o la ràdio, així com projectes de comunicació en Internet. Juntament amb el domini dels sabers tècnics, els futurs professionals obtindran una forta capacitació en el terreny de la concepció i disseny dels continguts destinats a aquests suports.

La Universitat Jaume I, conscient de la necessitat de pràctiques en la formació de l'estudiantat, i de l'escassesa d'aquestes en la resta d'Universitats espanyoles en què s'imparteix la titulació, ha creat l'Escola de Comunicació, que compleix dos objectius fonamentals. D'una banda, origina una nova manera d'entendre les relacions universitàries mitjançant el contacte amb el món professional, pràctic des del primer curs. D'altra banda, és un element que diferencia l'estudiantat de Comunicació Audiovisual de l'UJI de la resta.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?


Ciències Socials i Jurídiques.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, el grau en Comunicació Audiovisual compta amb el Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM), el qual disposa de la pàgina web: http://www.labcom.uji.es/.

Aquest laboratori disposa de les següents instal·lacions:

- Taller de fotografia. Inclou un plató de fotografia, dissenyat per a prestar servei com a plató de televisió auxiliar, i que té adjunt un magatzem de fotografia, un laboratori de fotografia, per al processament i positivat de materials fotogràfics; finalment un taller de preimpressió gràfica, concebut per al tractament digital d'imatges fotogràfiques, maquetació de textos i disseny de pàgines web, amb capacitat per a producció multimèdia.

- Taller de ràdio, doblatge i producció musical. Consta dels següents espais de feina: estudi de ràdio, que inclou quatre controls i quatre locutoris, dos autocontrols i una continuïtat de ràdio, dissenyats per al manteniment d'emissions regulars de ràdio, i l'estudi de doblatge i producció musical, amb un control i una sala de gravació, amb capacitat per a poder realitzar-hi postproduccions de so complexes per a vídeo, subtitulació en vídeo i DVD, doblatge professional i gravació multipista de grups musicals.

- Taller de vídeo i televisió. Inclou un plató de televisió amb la possibilitat de tenir dos sets o espais de treball simultanis, i unes grades, magatzem de decorats, dos camerinos, cinc sales d'edició de vídeo, amb capacitat per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo, un control de realització, per a la producció de programes de televisió en directe o gravats, i una continuïtat de televisió dissenyada amb un equipament que permet el seu transport fora de les instal·lacions, canvi de formats de vídeo i emissions regulars de televisió, tres sales d'edició de vídeo, per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo.

- Taller de producció multimèdia. Consta de tres sales de producció multimèdia, per a la preparació de produccions audiovisuals, l'aprenentatge de programes d'edició d'àudio i vídeo, disseny de pàgines web i la producció de CD / DVD-ROM multimèdia:

a) La sala de producció multimèdia número 1 està dissenyada principalment per a donar suport a les produccions radiofòniques com l'edició d'arxius i documents sonors mitjançant eines informàtiques.

b) La sala de producció multimèdia número 2 dóna suport especialment a les produccions videogràfiques i televisives.

c) La sala de producció multimèdia número 3 dóna suport especialment a produccions videogràfiques i televisives.

- Altres espais complementaris. Tres sales d'Electronic New Gathering (ENG) per a l'organització i gestió dels equips de préstec. Dos seminaris que serveixen per a impartir-hi classes demostratives sobre els equips, realitzar-hi cursos de doctorat, cursos externs, etc.

4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
-Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
-Títol universitari.
-Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
-Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

6. Hi ha programes de suport per a l'estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant la presa de decisió sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, ha de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als quals no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per a poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. Si no és així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiant o estudianta pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures
superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Què és el programa individualitzat de segona titulació?

Els programes individualitzats de segona titulació són aquells en els quals un estudiant o estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.


1. Aquest grau possibilita una segona titulació:

Grau en Publicitat i Relacions Públiques: s’han de superar 48 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la publicitat, realitzar les pràctiques externes, el Treball de Final de Grau i cursar els 6 crèdits ECTS de reconeixement.

Grau en Periodisme: s’han de superar 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit del periodisme, realitzar les pràctiques externes, el Treball de Final de Grau i cursar els 6 crèdits ECTS de reconeixement.


2. Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que compleix els requisits següents:


- Tenir un rendiment acadèmic excepcional i haver superat, com a mínim, el 80% dels crèdits de la primera titulació. A més a més, la comissió de titulació del segon títol pot establir criteris addicionals.

L'estudiantat que vol acollir-se a un programa individualitzat de segona titulació ha de sol·licitar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que cal superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i sol·licitar el reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació:

12. Puc cursar part dels meus estudis en altra Universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres Universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:

13. En què consisteixen les pràctiques externes?

Pràctiques externes és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques, els estudiants i estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat, i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Pràctiques externes del grau en Comunicació Audiovisual.

14. Què és el Treball de Final de Grau?

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s'ha superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense incloure-hi les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional, en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i les titulades en el grau en Comunicació Audiovisual poden continuar la seua formació cursant el màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació, el qual conté una especialitat en Creació i Producció Transmèdia.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:


16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

Una vegada acabes els estudis del Grau podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

Àmbits de treball

Els àmbits de treball dels graduats i les graduades en Comunicació Audiovisual, tant públics com privats, són els següents:

- Producció i gestió d'empreses de comunicació audiovisuals: productor de cine, productor de televisió, productor de ràdio, productor de creacions multimèdia, gerent d'empreses de producció audiovisual, productor expert en mercats internacionals, productor d'espectacles, productor musical, productor de campanyes de comunicació política, etc.

- Direcció i realització audiovisual: director de cine, director de documentals, realitzador de programes de TV, director de sèries de ficció, realitzador d'espots publicitaris, realitzador de cine i vídeo d'animació, realitzador de produccions multimèdia, ambientador musical, director d'exposicions en l'àmbit de la creació audiovisual, director de festivals i certàmens audiovisuals, realitzador de programes de ràdio, programador en ràdio i/o TV, informador audiovisual, etc.

- Tecnologia i processos de producció audiovisuals: fotògraf, dissenyador gràfic, dissenyador de pàgines web, director de fotografia, director artístic, director musical, muntador en cine i TV, director de doblatge, expert consultor en tecnologies audiovisuals, direcció comercial de productes audiovisuals, etc.

-Guió audiovisual: guionista de cine, TV, ràdio, dialoguista, consultor de guions, etc.

- Teoria i història dels mitjans audiovisuals: crític de cine i TV, professor de comunicació audiovisual en nivells no universitaris, investigador de mercats audiovisuals, programador de cine, restaurador i conservador de materials audiovisuals, investigador en comunicació audiovisual, etc.

Tasques professionals

- Disseny de productes i programes audiovisuals:

a) Creació i disseny de productes i programes audiovisuals.
b) Recerca, selecció i anàlisi de productes i programes audiovisuals.
c) Estudis i anàlisis prospectius de productes i oportunitats de mercat.

- Producció i gestió d'empreses i productes audiovisuals:

- Elaboració de dossiers de producció (planificació de treball, desglossaments, acords de participació, localitzacions, elaboració de pressupostos i de plans de viabilitat, documentació auxiliar, etc.)

- Gestió econòmica i financera (recerca de finançament, control pressupostari, gestió administrativa de cobraments i pagaments, d'obligacions fiscals i laborals, etc.)

- Gestió de producció (plans de rodatge, citacions de personal, coordinació d'equips, gestió de desplaçaments i allotjaments, dietes, control de temps i terminis de rodatge, permisos, lloguers d'equips i espais, etc.)

- Direcció i realització de programes o productes audiovisuals:

a) Coordinació general o d'àrees específiques implicades en l'elaboració de productes o programes de qualsevol gènere audiovisual (director, director de fotografia, director de so, escenògraf, etc.)

b) Tasques de posada en escena, rodatge, postproducció i preparació de materials per a la seua distribució per qualsevol mitjà tecnològics (càmera, editor, il·luminador, tècnic de so, dissenyador multimèdia, etc.)

- Distribució i comercialització de productes audiovisuals:

a) Elaboració de plans de comunicació i màrqueting (disseny d'estratègies de difusió i venda, coordinació de tasques i distribució de responsabilitats, organització d'esdeveniments, relacions amb els mitjans de comunicació, pressupost de comunicació, etc.)

b) Control de distribució i explotació (control pressupostari, enviaments de material, etc.)


- Recerca audiovisual:

- Elaboració d'informes i anàlisis teòriques i/o empíriques sobre el sector audiovisual amb l'objectiu d'avançar en el coneixement científic i contribuir al desenvolupament de nous productes audiovisuals (estudis sectorials, assaigs crítics, revisions històriques, informes empresarials, etc.)

- Recuperació, anàlisi i difusió del patrimoni audiovisual (localització de materials i restauració, catalogació, etc.)

- Distribució per qualsevol mitjà dels resultats de les investigacions o anàlisis crítiques i del coneixement audiovisual en general (revistes especialitzades, assaigs científics, esdeveniments i fòrums acadèmics i culturals, mitjans de comunicació massius, etc.)

Més informació:

17. Qui és el vicedegà de la titulació?

Robert Arnau Roselló 
Departament de Ciències de la Comunicació
Despatx HD1055DD

Telèfon: 964 729880
Correu electrònic: roberto.arnau@uji.es

18. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està situat al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus