panoramica UJI
Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

  • En el grau en Arquitectura Tècnica s’utilitza la docència per projectes mitjançant l’activitat “projecte dirigit” en la qual l’alumnat, organitzat en grups, realitza un projecte integrador de totes les assignatures del curs. Més enllà de l’aplicació dels coneixements adquirits en les assignatures a un cas real, en aquesta activitat s’adquireixen altres habilitats, com ara el treball en equip, les presentacions orals, o fins i tot la realització de pàgines web i la difusió del treball en les xarxes socials.
  • El nombre d’estudiantat facilita l’atenció personalitzada per part del professorat.
  • La plantilla de professorat és jove i dinàmica, preparada per a adaptar-se a les noves demandes dels estudis universitaris.
  • Hi ha disponibilitat d’equipament capdavanter per al desenvolupament de pràctiques de laboratori i realització dels Projectes Final de Grau.
  • La docència està molt aplicada a les noves necessitats de la futura professió, amb especial atenció a la restauració, la rehabilitació energètica i  la internalització.
  • Hi ha una gran proximitat de l’estudiantat a les empreses del sector de la construcció de Castelló, gràcies als convenis signats amb ASCER (Associació de Fabricants de Revestiments Ceràmics) i APECC (Associació d'Empreses Promotores i Constructores de Castelló) i els col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics de Castelló i Tarragona.
  • Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  
  • Permet obtenir el doble títol internacional de Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura (l’Università degli Studi di Pavia, Itàlia) i el grau en Arquitectura Tècnica (UJI) amb una duració total de cinc cursos.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16