UJI

Pla d’estudis

Primer curs:

Matemàtiques I (FBB)

Matemàtiques II (FBB)

Física I (FBB)

Física II (FBB)

Geometria Descriptiva (Expressió Gràfica) (FBB)

Materials de Construcció I: Fonaments (FB)

Anglès (Idioma Modern) (FB)*

Informàtica Bàsica (Informàtica) (FBB)

Expressió Gràfica Arquitectònica I (FB)

Construcció I: Fonaments (OB)**

Segon curs:

Empresa (FBB)

Estructures I: Elasticitat i Resistència de Materials (FB)

Dret de l'Edificació (Dret) (FB)

Construcció II: Estructures de Formigó (OB)

Expressió Gràfica Arquitectònica II (OB)

Materials de Construcció II: Conglomerants i Conglomerats (OB)

Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta (OB)**

Estructures II: Estructures en Edificació (OB)

Materials de Construcció III: Metalls, Fustes i Mixtos (OB)

Topografia, Replantejaments i Sistemes d'Informació Geogràfica (OB)

Tercer curs:

Construcció IV: Cobertes i Murs (OB)

Construcció V: Façanes i Particions (OB)

Expressió Gràfica Arquitectònica III (OB)

Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions (OB)*

Instal·lacions Electrotècniques (OB)

Instal·lacions de Fluids (OB)

Gestió Integral de Recursos i Prevenció de Riscos (OB)

Gestió Econòmica en Obres d'Edificació (OB)

Gestió Integral del Procés i Qualitat (OB)

Rehabilitació Energètica, Sostenibilitat i Climatització (OB)

Quart curs:

Projectes Tècnics i Informes (OB)**

Gestió Urbanística i Financera, Valoracions i Taxacions (OB)

Iniciativa Empresarial (OB)

Projectes de Conservació de Manteniment (OB)

Immòtica. Edificis Intel·ligents (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)**1

Optativa 1 (OP)

OPTATIVES

Exercici Professional (OP)

Materials Ceràmics de Revestiment (OP)

Diagnòstic i Intervenció en Edificis Existents (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus