UJI

Arquitectura Tècnica

12/05/2020 | InfoCampus

L’enfocament de la titulació està orientat a una formació generalista que permetrà la inserció laboral nacional i internacional. L'alumnat obtindrà amplis coneixements tècnics en les matèries de construcció, gestió de: projectes, d’activitats d’empreses de fabricació i subministrament de materials, promoció de la construcció i rehabilitació d’edificis aplicant les exigències bàsiques de qualitat de l’edificació, seguretat i salut, i respecte al medi ambient. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Pla d'estudis anterior

 

 

Grau en Arquitectura Tècnica (pla 2020)
Informació proporcionada per: InfoCampus