Perfil d’ingrés

Els estudis del Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural demandaran de l’alumnat que ingresse un alt nivell d’esforç i dedicació a l’estudi. Per això, és important que l’alumnat tinga vocació, habilitat per al raonament abstracte, creativitat i enginy, mentalitat analítica crítica, capacitat d’observació, instint de superació i constància, tant en l’estudi com en el treball.

Així mateix, és desitjable que els i les alumnes de nou ingrés tinguen amplis coneixements de química, matemàtiques, física i biologia, que constitueixen els fonaments de gran part dels coneixements a impartir. També seran convenients nocions de dibuix tècnic. Tot això facilitarà, sens dubte, un progrés adequat en els estudis que es proposen.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16