30/11/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural és una ciència interdisciplinària l’àmbit d’actuació de la qual són totes les activitats relacionades amb la producció agrària sostenible i respectuosa amb el medi ambient, la transformació i comercialització de productes agroalimentaris i el desenvolupament rural. L’alimentació continua sent una necessitat primordial que fa que el sector agroalimentari tinga una gran importància econòmica en tots els països, especialment en els desenvolupats. A més, el major poder adquisitiu actual comporta que el mercat de consum tinga demandes més sofisticades que requereixen satisfer necessitats nutricionals i estètiques a les quals abans no es prestava tanta atenció i per les quals el consumidor està disposat a pagar un preu més elevat.

Els graduats i graduades en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de la Universitat Jaume I en finalitzar la seua formació hauran adquirit competències que els permetran conèixer, desenvolupar i aplicar coneixements científics i tecnològics a la producció agrícola i ramadera, l’obtenció de productes de més qualitat i seguretat alimentària, l’organització i gestió d’empreses agroalimentàries, el disseny, implantació i manteniment de jardins i paisatges, la implantació d’infraestructures agràries i la planificació i desenvolupament rural. Tot això de forma respectuosa amb el medi ambient i econòmicament rendible.

Informació proporcionada per: InfoCampus