Eixides professionals

30/11/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els graduats i graduades en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural posseeixen les atribucions professionals, reconegudes per la Llei 12/1986, de l’enginyer o enginyera tècnic.

Àmbits de treball

 • Empreses agrícoles: maquinària, adobs, regs, etc.
 • Empreses de comercialització de productes hortofructícoles.
 • Explotacions hortícoles o fructícoles.
 • Explotacions ramaderes.
 • Indústries agroalimentàries (IV gamma, làctics, conserves, etc.)
 • Cooperativisme i emprenedoria agrària.
 • Administració pública.
 • Indústria agroquímica.
 • Departaments d’R+D d’empresa de sector i administracions.
 • Departaments de medi ambient.
 • Empreses de jardineria i paisatgisme.
 • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, valoracions, peritatges, direcció d’obres, estudis d’impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.

 

Tasques professionals

Algunes de les tasques que realitzen són:

- Redactar, programar i executar projectes.

- Intervenir o redactar altres documents que poden formar part del projecte o que són conseqüència d’aquest, com ara l’estudi de seguretat i salut, estudis d’impacte ambiental, projectes d’activitats i avaluació financera de projectes agrícoles. S’instrueix l’alumnat en els principals procediments administratius derivats de la gestió de projectes.

 • Assessorar en temes agrícoles i de comercialització de productes agrícoles.
 • Realitzar estudis d’impacte mediambiental.
 • Realitzar valoracions o peritatges.
 • Analitzar les característiques dels aliments i els motius de la seua degradació.
 • Analitzar els mètodes utilitzats en la conservació dels aliments.
 • Analitzar els processos d’elaboració de productes d’origen animal i vegetal.
 • Aplicar tècniques de producció i de control de plagues i malalties.
 • Aplicar tècniques de conreu i de reconeixement de varietats i patrons en diferents cultius (cítrics, fruiters, hortícoles).
 • Treballar amb els conreus hortícoles i fruiters.
 • Analitzar el clima, el sòl, la fisiologia del desenvolupament del conreu, les necessitats nutricionals, les operacions de conreu i la recol·lecció.
 • Estudiar i tractar fisiopaties, plagues i malalties que afecten cada conreu.
 • Recuperar espais degradats: mines i abocadors.
 • Revegetació de riberes.
 • Actuar sobre el paisatge: rotondes i mitjanes enjardinades, parcs naturals, itineraris verds, cobertes enjardinades, pèrgoles, urbanitzacions, etc.
 • Dissenyar i projectar jardins i altres projectes paisatgístics, conservar-los i mantenir-los (gestió).
 • Associar programes de fertilització, adobs, etc., amb la fisiologia dels nutrients en les plantes.
 • Estudiar l’expressió dels danys provocats per plagues, malalties o males herbes, tenint en compte la interacció entre l’agent causal, el cultiu i el medi ambient.
 • Amidar el terreny natural, representar-lo i modificar-lo. El terreny és el principal àmbit de treball i constantment ens trobem amb la necessitat de conèixer la seua geometria i/o realitzar-hi modificacions.

 

Relació amb la generació de noves ocupacions

 • Serveis de medi ambient
  • Gestió de residus
   • Tractament de residus sòlids, biodegradables, etc.
  • Gestió de l’aigua
   • Gestió de l’aigua residual, consum, eliminació de residus, etc.
  • Protecció de la natura
   • Gestió de conservació d’espècies vegetals.
  • Regulació i control de la contaminació
   • Aplicar tècniques de conservació de medi ambient per a evitar la contaminació.
  • Agricultura ecològica
   • Promoure la transformació de camps on s’aplica l’agricultura tradicional.
 • Noves tecnologies
  • Biotecnologia
   • Aplicar tècniques de biotecnologia per a la propagació vegetal, millora genètica, etc.
 • Qualitat i seguretat agroalimentària
  • Producció integrada i certificació de qualitat
   • Implementació de sistemes de producció integrada i traçabilitat segons les noves normatives.
   • Auditories i certificació de l’ús de sistemes de producció integrada segons les normes oficials.
   • Certificació de característiques de qualitat de productes hortofructícoles.

RESUM

S’estableixen per a aquest títol de grau deu perfils professionals que inclouen des dels purament productius fins als relacionats amb la gestió de la informació, el medi ambient i l’organització territorial. La relació de perfils proposats és la següent:

 • Producció vegetal.
 • Jardineria i paisatgisme.
 • Producció animal.
 • Biotecnologia i millora genètica.
 • Gestió de recursos hídrics i altres recursos naturals.
 • Tecnologia ambiental.
 • Projectes d’enginyeria agrària.
 • Gestió d’empreses agràries i comercialització.
 • Desenvolupament rural.
 • Enginyeria rural.

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus