Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

13/11/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Ampli claustre de professorat doctor amb experiència prèvia en formació en matèries relacionades amb l’administració d’empreses i el màrqueting.
  • Docència adaptada a les noves tecnologies, tant el programa acadèmic com el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (aula virtual, equipament audiovisual a les aules, etc.).
  • Àmplia oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb empreses, despatxos, organismes oficials, institucions, etc., on s’aprèn i comença a conèixer el món laboral.
  • Programa Erasmus+ amb universitats europees i programes d’intercanvi amb universitats dels Estats Units, Canadà i Austràlia. Programa SICUE amb universitats espanyoles.
  • Segona titulació. Es poden obtenir dues titulacions: doble grau amb Finances i Comptabilitat (90 crèdits més) o doble grau amb Economia (102 crèdits més).
  • Possibilitat d’obtenir un Doble Títol Internacional amb la Università Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia-UNIMORE (Itàlia).
  • Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, telepréstec, Centre de Documentació Europea, textos i revistes del ámbit econòmic i empresarial especialitzades, bases de dades de l’ambit econòmic i empresarial.
  • Possibilitat d’escollir un grup de docència en anglès des de primer curs en una part important de les matèries, amb l’objectiu de potenciar la formació i l’estudi en anglès, així com algunes activitats específiques de la titulació.
  • Programa d’acció tutorial universitari (PATU): Aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.
Informació proporcionada per: InfoCampus