UJI

Informació presencialitat 1r semestre

28/07/2020 | InfoCampus

Atenent als requeriments de presencialitat exigits en l'acord de 15 de juny de 2020 de Consell de la Generalitat Valenciana, sobre mesures de prevenció davant de la Covid-19, la docència del grau en Administració d’Empreses del primer semestre del curs 2020/21 exigirà, en alguns casos, recórrer a la docència telemàtica, fet que implicarà una reducció en la presencialitat. Concretament, la docència presencial serà del 50 % en els tres primers cursos d’aquesta titulació. Aquest ajust es traduirà en el fet que l’alumnat assistirà a la Universitat en setmanes alternes, depenent del desdoblament pràctic o de laboratori matriculat. La setmana que no assistisca a l'aula de forma presencial, l'alumnat seguirà les classes teòriques en línia (streaming), juntament amb la resta de companys i companyes que es troben a l'aula presencialment aqueixa setmana, mentre que les classes de pràctiques i/o laboratori es realitzaran a través de sessions en línia específiques per a l’alumnat que no es trobe de forma presencial a l'aula. Si les classes pràctiques/laboratori no es desdoblen, l'estudiantat seguirà les classes per streaming, juntament amb la resta de companys i companyes que es troben a l'aula presencialment aqueixa setmana (similar a la dinàmica de les classes de teoria).

Com a excepció a aquesta semipresencialitat, i sempre que les limitacions d'aforament associades a l'evolució de la pandèmia ho permeten, el grup d'anglès (grup I) s'impartirà presencialment en la seua totalitat. De la mateixa manera, les assignatures obligatòries i les optatives de quart curs també s'impartiran totalment de manera presencial.

Informació proporcionada per: InfoCampus