Eixides professionals

Els professionals de l'administració d’empreses poden desenvolupar la seua activitat en qualsevol àrea funcional de l’empresa, però estan preparats particularment per a àrees com ara la gestió d’operacions, gestió comercial, promoció de vendes, gestió de qualitat, màrqueting internacional, gestió de personal, logística o gestió de compres. A més, coneixen el funcionament de les empreses i de les seues àrees (producció, administració, recursos humans, comercialització, màrqueting, qualitat, finances, etc.).

Àmbits de treball   

El graduat o graduada en Administració d’Empreses opta a un ampli ventall de sectors que inclouen les diferents branques de l’economia i també organitzacions i tipus d’empreses ben diversos. Les principals eixides professionals són:

 • Llocs de responsabilitat en la gestió general de l’empresa i en àrees relacionades amb: compres, logística, planificació estratègica, qualitat, administració, gestió de la innovació, recursos humans, vendes, promoció, exportació, marxandatge, màrqueting, investigació de mercats, gestió de clientela, comunicació integral, intel·ligència competitiva, entre altres.
 • Empresària o empresari.
 • Exercici lliure de la professió en el camp de la consultoria de gestió empresarial, consultoria de recursos humans, consultoria de màrqueting, en comerç exterior, auditor de qualitat, auditoria organitzativa, coaching empresarial, auditoria de comptes, assessoria administrativa, fiscal i comptable, analista d’inversions, gestió d’entitats no lucratives (ONL), entre altres.
 • Accés a la funció pública en llocs tècnics comercials de l’Estat, inspecció d’institucions de crèdit, llocs tècnics superiors de l’administració general, intervenció i tresoreria de l’administració local, auditoria del Tribunal de Comptes, inspecció d’Hisenda, inspecció de treball, gestió d’entitats públiques, gestió d'entitats no lucratives, entre els més habituals.

En definitiva, la seua formació permet aquests professionals treballar en empreses i administracions públiques i també en organitzacions del tercer sector, cada vegada més professionalitzades.

Tasques professionals

El graduat o graduada en Administració d’Empreses:

 • Coordina, controla, organitza, planifica i dirigeix les activitats d’empreses públiques o privades en els sectors consum, industrial i de serveis.
 • Formula la política general de l’empresa.
 • Determina el programa d’actuació i els mètodes necessaris per a la seua execució en les empreses, tant de consum, com a industrials o de serveis.

Aquests professionals es dediquen fonamentalment a investigar i a aplicar principis i teories de l’economia per a solucionar problemes econòmics i empresarials. A més, estan preparats per a ocupar llocs de direcció general i per a responsabilitzar-se d’algun departament funcional, però treballen principalment en l’àmbit de l’empresa, dins dels diversos departaments empresarials, com ara:

 • Comptabilitat
 • Producció
 • Recursos humans
 • Màrqueting
 • Comercialització

En general, les tasques que desenvolupen estan molt relacionades amb qüestions econòmiques, polítiques, socials i empresarials.


 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16