Treball de final de grau

13/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

És imprescindible haver superat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent-hi les assignatures obligatòries de formació bàsica) per poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent-hi d’aquest còmput el treball de final de carrera i els crèdits de les pràctiques externes.

Treball de final de carrera que demostre el resultat final o la consecució dels objectius proposats després de finalitzar la carrera.

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus