Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

02/06/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Perquè és una doble titulació que facilita l'accés al mercat laboral en condicions molt avantatjoses amb un profund coneixement de l'àmbit jurídic, econòmic i empresarial, la qual cosa permet optar a un ampli ventall de sectors, empreses i organitzacions.

  • Grup reduït (màxim: 30 places).

  • Ampli claustre de professorat doctor i/o amb experiència pràctica en l'administració d'empreses, màrqueting, finances i comptabilitat, economia i dret.

  • Estudis adaptats a les noves tecnologies, tant en el programa acadèmic com en els mitjans per a la docència (Aula Virtual, equipament audiovisual a les aules, etc.).

  • Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari; préstec d'ordinadors portàtils; telepréstec; llibres, bases de dades i revistes especialitzats en els àmbits economicoempresarial i jurídic. Centre de Documentació Europea.

  • Sala de vistes per a la simulació de judicis.

  • Àmplia oferta de pràctiques integrades en empreses, despatxos, organismes oficials, institucions, etc., per a entrar en contacte amb el món laboral.

  • Programa Erasmus+ amb universitats europees i programes d'intercanvi amb universitats dels Estats Units, Canadà i Austràlia. Programa SICUE amb universitats espanyoles.

  • Programa d'acció tutorial universitari (PATU) per a l’alumnat de primer curs, amb la finalitat d’ajudar-lo a adaptar-se a la vida universitària.

Informació proporcionada per: InfoCampus