Trets d'identitat

29/10/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El doble grau en Administració d'empreses i Dret s'imparteix en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

 • Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d'informàtica.
 • Sales d'estudi.
 • Seminaris amb capacitat entre 10 i 25 persones, aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Altres recursos d'ús compartit: sala d'actes amb un aforament de 350 persones, sala de graus amb aforament per 112 persones, sala de juntes per 49 persones, un espai de trobada, sala de lectura, reprografia, vestíbul i cafeteria.
 • Sala de vistes per a la simulació de judicis.
 • Línies de recerca:
  • IMK — Innovació en màrqueting: màrqueting on i off line, comunicació i publicitat corporativa i de marca, serveis, estudi de mercats, gestió de les xarxes comercials, planificacions estratègiques i comercials, i assessorament empresarial i organitzacional.
  • EXCELLENTIA — Qualitat, innovació i persones: excel·lència empresarial, qualitat total, adreça de recursos humans, gestió del coneixement, adreça de la innovació.
  • GRECO — Estratègia, gestió del coneixement i la innovació, i aprenentatge organitzatiu: competitivitat, estratègia, actius intangibles, gestió del coneixement, gestió de la innovació, aprenentatge organitzatiu, gestió de la qualitat, internacionalització, competència versus cooperació, aliances estratègiques, xarxes interempresarials, districtes industrials, PIME, turisme, indústria ceràmica.
  • MITO — Innovation, technology and operations management: adreça d'operacions, gestió de la innovació, adreça de la tecnologia.
  • AERT — Aliances estratègiques, xarxes i territori: aliances estratègiques, xarxes socials, districte industrial, agrupament regional, capital social, canals de distribució, logística.
  • IDEA: gestió del coneixement, gestió dels sistemes d'informació, aprenentatge organitzatiu, gestió de la innovació, adreça estratègica de recursos humans.
  • ORGANITZACIÓ I APRENENTATGE, RECURSOS HUMANS I CIBERPSICOLOGIA/IIDL: noves tecnologies i organització de recursos humans. Motivació, actituds i interacció virtual, comportament en l'organització, aprenentatge electrònic i entorns virtuals/presencials d'aprenentatge i interacció, ciberpsicologia.
  • CREACIÓ D'empreses INNOVADORES (Màrqueting/Entrepreneurship Interface): entrepreneurship, màrqueting, creació d'empreses, noves empreses globals, estratègies d'internacionalització, capacitats de màrqueting, xarxes.
  • Modernització, europeïtzació, globalitat del Dret civil comú espanyol, amb especial referència al Dret Patrimonial i Dret de successions. Dret civil i Constitució. Modernització del Dret Civil valencià. Reformes del Dret mercantil
  • Dret de societats mercantils. Contractació mercantil. Dret concursal. Dret del mercat de valors. Dret de l'Economia Social. Propietat industrial i intel·lectual.
  • Multiculturalitat. Drets Humans i Empreses. Obligacions Extraterritorials dels Estats (ETOS). Acaparaments de Terres i Aigües (Land and Water Grabbings). Control de les Cadenes de Subministrament (Modern Slavery). Inversions i Drets Humans.
  • Història del Dret foral valencià. Història del parlamentarisme valencià.
  • Institut de Dret del Transport (IDT): Regulació del transport nacional i internacional, de mercaderies i passatgers, terrestre, marítim, aeri i multimodal. Logística. Liberalització del transport. Transport col·laboratiu.
  • Dret del treball. Prevenció de riscos. Contractació temporal o eventual. Dret de la seguretat social. Negociació col·lectiva.
  • Sistema de relacions laborals, gènere i igualtat. Dret del treball, gènere, ocupació, protecció social, pla d'igualtat, auditories d'igualtat, prevenció de riscos laborals, sociologia del treball, negociació col·lectiva, conflictes col·lectius.
  • Dret i Gènere. Igualtat d'oportunitats. Dret antidiscriminatori. Conciliació de la vida personal, familiar i professional. Participació equilibrada. Violència de gènere.
  • Centre de Recerca de l'efectivitat dels drets humans (CIEDH): Drets humans: compliment, eficàcia, igualtat, no discriminació, estudis estadístics, llibertat religiosa.
  • Protecció de dades i drets fonamentals (PRODADEF): Protecció de dades, drets fonamentals, llibertats públiques, privadesa, llibertats informatives, processos electorals, transparència.
  • Centre d'estudis de Dret i Relacions Internacionals (CEDRI): Dret Comunitari, Dret Internacional, Nacions Unides, comerç internacional.
  • El tribut i els seus procediments: tributs, impostos, taxes i contribucions especials, finançament territorial.
  • Centre de recerca en Dret penal, Criminologia i Intel·ligència: Dret Penal, política criminal, responsabilitat penal del menor, delictes de terrorisme, delictes contra les autoritats, delictes de propietat industrial i intel·lectual, delictes contra el medi ambient, Dret Penal econòmic i Criminologia.
  • Due Process– Research Group (DUPRO – RG): Dret Processal orgànic, Organització de Tribunals, Dret Processal civil, Dret Processal penal, Dret Processal comparat.
  • Law and Procedure (LAP): Tribunals, procés civil, procés penal, dret nord-americà, jurat, decomís, compliance i corrupció, prova i presumpció d'innocència.
  • La reforma del Dret Administratiu: Dret administratiu, Administració Pública.
  • Centre d'Estudis sobre Prevenció i Seguretat (CEPS): Criminologia, Administració de Justícia, prevenció i seguretat.

Webs específiques:

Web de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Departament d’Administració d’Empreses

Departament de Finances i Comptabilitat

Departament d'Economia 

Departament de Dret Públic

Departament de Dret Privat

Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l´Estat

Els departaments comparteixen unitats de gestió econòmica delegades dels serveis centrals. Les seues funcions respecte als programes formatius són la gestió econòmica de la compra de llibres i d’equipament, que tant el professorat com l’alumnat utilitzaran en el desenvolupament de la seua comesa docent i investigadora, la gestió i publicació d’actes, la difusió d’horaris de tutories presencials i virtuals, la gestió del pla d’ordenació docent, la gestió del Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), la gestió de la producció científica, etc.

Webs d’interès general:

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

De la universitat...

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.
Informació proporcionada per: InfoCampus