Què és?

05/11/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Programa de doble grau en Administració d'empreses i Dret no solament permet sumar els avantatges d'una titulació amb les de l'altra, sinó que converteix als seus egressats en professionals especialment qualificats i versàtils als ulls dels ocupadors. A nivell general, els titulats poden adaptar-se a múltiples àrees de treball relacionades amb l'assessoria jurídica, compliment normatiu, comptabilitat, direcció financera, de RRHH, comercial o de màrqueting… De forma més específica, podran realitzar estudis de mercat, gestions comptables i financeres, anàlisis jurídiques per a institucions financeres i d'assegurances, assumir funcions de brand manager, product manager, private equity manager, etc.

A més, els graduats en Administració d'empreses i Dret poden dedicar-se a l'exercici lliure de determinades professions (si escau, prèvia superació de determinats requisits de capacitació professional), com advocat, procurador dels tribunals, assessor i consultor d'empreses, analista financer, assessor o gestor borsari, auditor de comptes, consultor estratègic, gestor de banca privada o compliance officer, assessor i consultor de màrqueting, entre altres.

Així mateix, per mitjà de les corresponents oposicions, poden accedir a la funció pública en llocs com: Jutge, Fiscal, Lletrat de l'Administració de Justícia, Notari, Registrador Mercantil i de la Propietat, Advocat de l'Estat, Tècnic Comercial i Economista de l'Estat, Diplomàtic, Lletrat d'Organismes Públics, Secretari d'Ajuntament, Tècnic Superior de les Administracions Públiques, Inspector de Treball i Seguretat Social, Inspector d'Hisenda, etc.

Finalment, al costat de les eixides professionals esmentades, han de destacar-se altres relacionades amb l'assessorament en matèria de regulació mediambiental i de les tecnologies de la informació, el treball per a ONG, la gestió de la cooperació per al desenvolupament i el treball en organismes internacionals. 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus