UJI

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Escola de Comunicació

Un dels valors més rellevants té a veure amb l’alta exigència en els continguts pràctics de les assignatures, de manera que l’alumnat, des de l’inici del grau, experimenta maneres de treballar molt semblants a la realitat professional. Aquesta intenció es potencia amb seminaris, com el de Publicitat Exterior o el de Creativitat en Viu. Aquests seminaris es realitzen en col·laboració amb l’Associació Nacional d’Agències de Publicitat Exterior i amb l’agència de publicitat multinacional McCann WorldGroup, respectivament.

Presència dels nostres estudis i alumnat en el sector publicitari

La vinculació amb les associacions professionals és constant, exemple d’això és la col·laboració entre l’UJI i l’Associació Espanyola d’Agències de Comunicació Publicitària (AEACP) gràcies a la qual el nostre alumnat té via directa amb festivals tan importants com El Sol, Festival Iberoamericano de Publicidad, o entre l’UJI i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (ComunitAd), on l’alumnat també participa en el Festival de «La Lluna». Altres associacions el vincle de les quals amb l’UJI és directe, ja que formem part com a associats o com a membres electes de les juntes de govern, són l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA), l’Associació de Directius de Comunicació (Dircom), l’Associació per al Desenvolupament de la Comunicació a Castelló (ADComunica) o el Col·legi Oficial de Publicitaris de la Comunitat Valenciana, entre altres.

 

Segona titulació

Els graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques poden obtenir un segon títol de grau en Comunicació Audiovisual si superen 48 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la comunicació audiovisual i realitzen les pràctiques externes, el treball de final de grau i els 6 crèdits ECTS de reconeixement. També poden obtenir un segon títol de grau en Periodisme si superen 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit del periodisme i realitzen les pràctiques externes, el treball de final de grau i els 6 crèdits ECTS de reconeixement. 

Instal·lacions capdavanteres

El laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM) de l’UJI disposa d’unes modernes instal·lacions dotades amb els darrers equipaments tecnològics i que són una referència a la universitat espanyola en el camp de les ciències de la comunicació. El LABCOM (www.labcom.uji.es) està dotat amb un plató de televisió, sis estudis de ràdio, un plató i un laboratori de fotografia, tres aules multimèdia dotades amb ordinadors iMAC i nombrosos llocs d’edició de vídeo no lineal. 

Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària. 

Informació proporcionada per: InfoCampus