Treball de final de grau

08/07/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per a cursar l'assignatura Treball de Final de Grau, l'alumnat ha de tenir superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòries del pla d'estudis del grau en Publicitat i Relacions Públiques (exclosos els crèdits corresponents a Pràctiques Externes i els del mateix TFG).

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

Consulta la guia docent de l'assignatura

Per ampliar aquesta informació es pot consultar el manual d'instruccions per a la realització del treball de final de grau que elabora el grau en Publicitat i Relacions Públiques.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus