UJI

Pràctiques externes

Consulta la guia docent de l’assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Tots els alumnes del grau tindràn l'oportunitat de triar el seu lloc de pràctiques entre una gran oferta d'organitzacions situades a Castelló, València, Alacant, Madrid, Barcelona i altres destinacions nacionals. A més, també tenen l'oportunitat de fer pràctiques a l'estranger a través del programa Erasmus+ Pràctiques.

Tipus d’entitats i empreses receptores

Tenint en compte l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I i, sobretot, el perfil professional que s’exigeix a un graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques, les àrees de treball més apropiades on pot desenvolupar les pràctiques són:

- Agències de publicitat (departaments creatius, de comptes, d’investigació, de planificació de mitjans)

- Agències de relacions públiques

- Estudis de disseny gràfic

- Agències de mitjans (departaments de planificació, d’investigació de mitjans i suports, o de comptes)

- Mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa)

- Departaments de comunicació:

- Empreses del sector privat

- Entitats bancàries

- Partits polítics

- Entitats o institucions públiques amb departaments de comunicació o gabinets de relacions públiques (Generalitat, diputacions, ajuntaments, universitats, Cambra de Comerç, etc.).

 

Consulta les entitats cooperadores.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus+ Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus+ Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

  1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.

  2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.

  3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals: http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)
 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus