UJI

Perfil d’ingrés

El perfil d'ingrés més adequat de l'alumnat que desitja cursar el Grau en Periodisme ha de combinar diverses qualitats. Aquestes es poden resumir en els següents punts:

  • Tenir interès per la realitat social i l'actualitat. Els professionals del periodisme han de tenir un desig de conèixer allò que passa al seu al voltant i que resulta rellevant per a la societat en la qual viuen. La cerca de notícies i l'avidesa per estar informat són dues qualitats a les quals ha de respondre qualsevol estudiant del Grau en Periodisme.
  • Tenir vocació per ser un bon comunicador. Els periodistes no solament troben la informació rellevant socialment sinó que també han de difondre-la al conjunt dels ciutadans. En aquest sentit, resulta fonamental tenir una voluntat comunicativa per a complir adequadament amb les seues comeses professionals. Els estudiants que desitgen cursar aquest grau hauran de tenir un marcat interès per la comunicació.
  • Tenir un bon domini de la llengua oral i escrita. L'instrument dels periodistes és el llenguatge. Per tant, Els estudiants que desitgen cursar aquest grau hauran de tenir un sòlid coneixement de la llengua tant en el plànol oral com en l'escrit.
  • Tenir capacitat per a treballar en equip. Diverses funcions de l'exercici professional del periodisme exigeixen el treball al costat d'altres persones. Per açò, les persones que desitgen cursar aquest títol hauran de tenir facilitat per a integrar-se en equips de treball col·lectius.
  • Tenir esperit critique i analític. Els periodistes no solament informen del que succeeix al seu al voltant sinó que també interpreten les seues conseqüències i la seua incidència en la societat. Per açò, les persones que desitgen cursar aquest títol han de tenir capacitat d'anàlisi i un esperit crític per a comprendre l'abast de l'actualitat.
Informació proporcionada per: InfoCampus