UJI

Periodisme

Última modificació: 18/04/2019 | Font: InfoCampus

El pla d’estudis del grau en Periodisme de la Universitat Jaume I es caracteritza per quatre grans trets distintius. Primerament, planteja una formació progressiva, que va des dels aspectes més generals fins a aquells més específics i aprofundits per a introduir l’estudiantat de manera gradual en l’exercici del periodisme. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

El pla d’estudis del grau en Periodisme de la Universitat Jaume I es caracteritza per quatre grans trets distintius. Primerament, planteja una formació progressiva, que va des dels aspectes més generals fins a aquells més específics i aprofundits per a introduir l’estudiantat de manera gradual en l’exercici del periodisme. En segon lloc, dóna una especial importància a les pràctiques a l’hora de dur a terme l’aprenentatge de les tècniques i rutines pròpies del periodisme. En tercer terme, atorga un fort protagonisme al periodisme en ràdio i televisió, d’una banda, i a l’activitat informativa en els nous mitjans liderats per Internet, d’una l’altra. Finalment, ofereix una visió global del camp de les ciències de la comunicació, incloent-hi assignatures relacionades amb la publicitat, les relacions públiques, l’audiovisual i la imatge, sense renunciar, naturalment, a l’especificitat, amb assignatures totalment orientades al periodisme.

Amb aquest pla d’estudis es pretén millorar la capacitació professional i les possibilitats laborals de l’estudiantat de la Universitat Jaume I. Tenir coneixements sòlids sobre periodisme però, a la vegada, comptar amb nocions sobre publicitat, producció audiovisual, fotografia o elaboració de guions, suposa un avantatge i un valor afegit que donarà una elevada versatilitat als titulats i titulades de la Universitat Jaume I. Gràcies a això, gaudiran d'una notable flexibilitat que els permetrà adaptar-se a un escenari professional altament dinàmic i canviant, propi del camp de la comunicació avui en dia.

La Universitat Jaume I aspira a formar a periodistes polivalents, competents, innovadors i crítics. Professionals que siguen capaços de conèixer a fons la realitat social, d’interpretar-la i d’analitzar-la amb rigor i precisió. En un moment en el qual la nostra societat és cada vegada més complexa i avançada, el periodisme és més necessari i important que mai. Un fet que dóna enormes oportunitats a les persones que decideixen dedicar-se a una professió veritablement apassionant.

 

Pablo López Rabadán rabadan@uji.es

Vicedegà del grau en Periodisme

 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Segona titulació

Els graduats i graduades en Periodisme poden obtindre un segon títol de grau en Publicitat i Relacions Públiques o en Comunicació Audiovisual si superen un total de 60 crèdits ECTS corresponents a les matèries específiques del títol triat i realitzant les pràctiques externes, el treball de final de grau i els 6 crèdits ECTS de reconeixement.

Instal·lacions capdavanteres

El Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM) de l’UJI disposa d’unes modernes instal·lacions dotades amb els últims equipaments tecnològics i que són una referència en la universitat espanyola en el camp de les ciències de la comunicació. El LABCOM (www.labcom.uji.es) disposa d'un plató de televisió, sis estudis de ràdio, un plató i un laboratori de fotografia, tres aules multimèdia dotades amb ordinadors iMac i nombrosos punts d’edició de vídeo no lineal.

Escola de Comunicació

L’Escola de Comunicació és un programa docent que inclou la realització, d'una banda, de tallers i seminaris adreçats a proporcionar coneixements pràctics i instrumentals i, d'una altra, de conferències de professionals de la comunicació audiovisual que traslladen a l’estudiantat les seues experiències i vivències. Tot amb l’objectiu de millorar la formació de l’estudiantat i reforçar la seua connexió amb la realitat professional de la comunicació.

Programa d’acció tutorial universitari (PATU)

Aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.

Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Periodisme de la Universitat Jaume I ofereix una formació innovadora, de qualitat i orientada a l’exercici professional. Per aconseguir-ho, posa a l’abast de l’alumnat un pla d’estudis que combina una visió global sobre el camp de la comunicació amb l’estudi profund dels gèneres periodístics, els programes informatius en ràdio i televisió, el fotoperiodisme, la redacció informativa i el ciberperiodisme. Aspectes que, gràcies als exercicis pràctics que es duran a terme a les instal·lacions del laboratori de ciències de la comunicació (LABCOM), capacitaran de manera immillorable els futurs i futures periodistes.

Així, els graduats i graduades en Periodisme per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran elaborar productes informatius per a qualsevol mitjà de comunicació, desenvolupar funcions de caps de gabinets de premsa d’empreses o institucions públiques i, en general, gestionar i editar continguts periodístics en l’entorn d’Internet.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 42 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Optatives (OP) 24 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 14,96 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 897,60 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.
Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Periodisme per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Es pot obtenir un segon títol de grau, grau en Publicitat i Relacions Públiques o grau en Comunicació Audiovisual, si se superen un total de 48 crèdits ECTS de les matèries específiques del títol elegit, el treball de final de grau, les pràctiques externes i 6 crèdits ECTS optatius. Anualment, es definirà el nombre de places disponibles i l’admissió es realitzarà per mitjà de la nota mitjana de l’expedient de l’alumnat sol·licitant.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Periodisme disposa d’un laboratori de ciències de la comunicació (LABCOM).

En aquest laboratori es troben les següents instal·lacions:

Taller de fotografia. Inclou un plató de fotografia, dissenyat per a prestar servei com a plató de televisió auxiliar, i que té adjunt un magatzem de fotografia, un laboratori de fotografia, per al processament i positivat de materials fotogràfics; finalment un taller de preimpressió gràfica, concebut per al tractament digital d’imatges fotogràfiques, maquetació de textos i disseny de pàgines web, amb capacitat per a producció multimèdia.

- Taller de ràdio, doblatge i producció musical. Consta dels següents espais de feina: estudi de ràdio, que inclou quatre controls i quatre locutoris, dos autocontrols i una continuïtat de ràdio, dissenyat per al manteniment d’emissions regulars de ràdio, i l’estudi de doblatge i producció musical, amb un control i una sala de gravació, amb capacitat per a poder realitzar postproduccions de so complexes per a vídeo, subtitulació en vídeo i DVD, doblatge professional i enregistrament multipista de grups musicals.

Taller de vídeo i televisió. Inclou un plató de televisió amb la possibilitat de tindre dos sets o espais de treball simultanis, i unes grades, magatzem de decorats, dos camerinos, cinc sales d’edició de vídeo, amb capacitat per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo, un control de realització, per a la producció de programes de televisió en directe o enregistrats, i una continuïtat de televisió dissenyada amb un equipament que permet transportar-la fora de les instal·lacions, canvi de formats de vídeo i emissions regulars de televisió, tres sales d’edició de vídeo, per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo.

Taller de producció multimèdia. Consta de tres sales de producció multimèdia per a la preparació de produccions audiovisuals, l’aprenentatge de programes d’edició d’àudio i vídeo, disseny de pàgines web i la producció de CD / DVD-ROM multimèdia:

a) La sala de producció multimèdia núm. 1 està dissenyada principalment per a donar suport a les produccions radiofòniques, com ara l’edició d’arxius i documents sonors mitjançant eines informàtiques.

b) La sala de producció multimèdia núm. 2 està condicionada per a donar suport especialment a les produccions videogràfiques i televisives.

c) La sala de producció multimèdia núm. 3 s’utilitza especialment per a donar suport a produccions videogràfiques i televisives.

- Altres espais complementaris; tres sales d’Electronic New Gathering (ENG) per a l’organització i gestió dels equips de préstec i dos seminaris per a impartir classes demostratives sobre els equips, realització de cursos de doctorat, realització de cursos externs, etc.

Per altra banda, les línies d’investigació que porta a terme el Departament de Ciències de la Comunicació son:

Els camps de recerca que es duen a terme a la Universitat Jaume I en relació al grau en Periodisme giren al voltant de tres grans qüestions. D’una banda, la relació entre el periodisme i la política. En segon terme, l’anàlisi de l’estructura del sector periodístic emmarcada en l’estudi de les indústries culturals. Finalment, en tercer lloc, destaca l’estudi dels processos de canvi que afecten el periodisme derivats de la convergència digital que implica l’aparició de nous formats informatius, noves oportunitats per difondre els productes periodístics i una especial atenció al desenvolupament del periodisme a Internet.

Els grups d'investigació i les línies d’investigació que desenvolupa el Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I pots consultar-los ací.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Periodisme

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Recull dels principals diaris d’arreu del món

Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE)

World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)

Reporters sense Fronteres

Arxiu fotogràfic de la revista Life

Newsbreaker (joc sobre les notícies d’actualitat)

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball

- Premsa escrita: redactor/a, reporter/a, corresponsal, articulista, cap de secció i direcció.

- Emissores de ràdio redactor/a, reporter/a, corresponsal, presentador/a, comentarista, cap de secció, guionista, edició i direcció.

- Cadenes de televisió: redactor/a, reporter/a, corresponsal, presentador/a, comentarista, cap de secció, guionista, edició i direcció.

- Publicacions no diàries, revistes i setmanaris: redactor/a, reporter/a, articulista, cap de secció i director/a.

- Fotoperiodista: fotògraf/a tant per a mitjans impresos (diaris, revistes…) com per a mitjans digitals (cibermitjans).

- Internet: ideador/a, planificador/a, redactor/a i gestor/a de webs de sistemes en xarxa o en línia de contingut periodístic.

- Disseny de productes periodístics: maquetació, disseny i confecció del format dels productes informatius tant per als mitjans impresos com per a cibermitjans.

- Gabinets de premsa i de comunicació externa i interna d’empreses, administracions i altres organitzacions socials.

- Agències de comunicació.

- Ensenyament: personal docent de secundària, d’ensenyament superior i investigació universitària en les àrees de comunicació i de les tecnologies informatives.

- Investigació aplicada i prospectiva en el camp comunicatiu o en empreses de sondejos i d’audiències.

- Audiovisual i cinematografia: guionista.

- Relacions públiques.

- Empreses publicitàries: planificació de mitjans.

- Centres de documentació.

- Assessories d’opinió.

- Comunicació en el sector de la moda i les tendències.

- Empreses editores de llibre: redactor/a, editor/a, creador/a de productes culturals o informatius “tradicionals” o digitals.

 

Tasques professionals

- Mitjans de comunicació:

- Redacció

- Selecció

- Producció informativa

- Reporterisme

- Edició

- Corresponsalia

- Realització

- Locució

- Presentació

- Conducció de programes

- Entrevistes

- Documentals

- Gestió

- Direcció

- Desenvolupament de continguts

- Disseny de productes periodístics

- Fotografia informativa

Institucions/empreses:

- Planificació i execució de campanyes d’informació

- Recull, tractament i difusió de la informació

- Realització de notes de premsa

- Organització i convocatòria de rodes de premsa o actes protocol·laris

- Organització de sistemes de comunicació interna

- Assessoria d’imatge; redacció de continguts en pàgines web

- Adaptacions i escriptura original de guions

- Gestió d’empreses de comunicació, consultories, editorials

- Impartició de docència i realització d’investigació

 

RESUM

• Periodista en premsa escrita, agències d’informació, ràdio o televisió.

• Direcció de mitjans de comunicació periodístics.

• Cap de gabinet de premsa o direcció de comunicació d’empreses o institucions públiques.

• Edició de continguts informatius en Internet.

• Gestió de portals web d’informació.

• Consultoria i investigació en periodisme, etc.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El perfil d'ingrés més adequat de l'alumnat que desitja cursar el Grau en Periodisme ha de combinar diverses qualitats. Aquestes es poden resumir en els següents punts:

 • Tenir interès per la realitat social i l'actualitat. Els professionals del periodisme han de tenir un desig de conèixer allò que passa al seu al voltant i que resulta rellevant per a la societat en la qual viuen. La cerca de notícies i l'avidesa per estar informat són dues qualitats a les quals ha de respondre qualsevol estudiant del Grau en Periodisme.
 • Tenir vocació per ser un bon comunicador. Els periodistes no solament troben la informació rellevant socialment sinó que també han de difondre-la al conjunt dels ciutadans. En aquest sentit, resulta fonamental tenir una voluntat comunicativa per a complir adequadament amb les seues comeses professionals. Els estudiants que desitgen cursar aquest grau hauran de tenir un marcat interès per la comunicació.
 • Tenir un bon domini de la llengua oral i escrita. L'instrument dels periodistes és el llenguatge. Per tant, Els estudiants que desitgen cursar aquest grau hauran de tenir un sòlid coneixement de la llengua tant en el plànol oral com en l'escrit.
 • Tenir capacitat per a treballar en equip. Diverses funcions de l'exercici professional del periodisme exigeixen el treball al costat d'altres persones. Per açò, les persones que desitgen cursar aquest títol hauran de tenir facilitat per a integrar-se en equips de treball col·lectius.
 • Tenir esperit critique i analític. Els periodistes no solament informen del que succeeix al seu al voltant sinó que també interpreten les seues conseqüències i la seua incidència en la societat. Per açò, les persones que desitgen cursar aquest títol han de tenir capacitat d'anàlisi i un esperit crític per a comprendre l'abast de l'actualitat.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que aquest grau pertany a la branca de ciències socials i jurídiques, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L'UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

•  En el grau en Periodisme s’ofereixen 90 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Periodisme s’han oferit 90 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,712, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 90) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

• Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

- A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Periodisme, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Adaptació a noves situacions
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG04 - Capacitat de gestió de la informació
CG05 - Capacitat d'organització i planificació
CG06 - Compromís ètic
CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums
CG09 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG10 - Creativitat
CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor
CG14 - Lideratge
CG15 - Motivació per la qualitat
CG16 - Raonament crític
CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG18 - Resolució de problemes
CG19 - Presa de decisions
CG20 - Treball en equip
CG21 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Aplicació pràctica dels coneixements i habilitats adquirits en els estudis de Periodisme
CE02 - Capacitat crítica que permeta comprendre el món actual i contextualitzar els fets i esdeveniments que formen part de l'actualitat periodística
CE03 - Capacitat d'anàlisi i edició de textos i productes periodístics
CE04 - Capacitat per a abordar el disseny de productes periodístics, tant des d'una òptica formal com a conceptual
CE05 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Periodisme, de manera autònoma, en el procés d'aplicació i/o recerca
CE06 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre periodisme en la relació directa amb el món empresarial
CE07 - Capacitat per a comprendre la responsabilitat social que implica l'exercici de la professió periodística
CE08 - Capacitat per a conèixer crítica, analíticament i reflexivament el fet periodístic, en tota la seua complexitat, tant en el seu vessant teòric com en la seua dimensió pràctica
CE09 - Capacitat per a conèixer, de forma panoràmica, l'àmbit de les Ciències de la Comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques).
CE10 - Capacitat per a conèixer detalladament el marc jurídic, empresarial i econòmic en el qual s'insereix, actualment, l'activitat periodística
CE11 - Capacitat per a conèixer detalladament els processos de producció de la informació periodística
CE12 - Capacitat per a conèixer i identificar els principals formats periodístics i les noves tendències, basades en la hibridació, que es donen en l'àmbit periodístic
CE13 - Capacitat per a conèixer l'impacte social del Periodisme des d'una perspectiva crítica
CE14 - Capacitat per a conèixer l'ús correcte oral i escrit de les llengües pròpies aplicades a l'exercici del Periodisme
CE15 - Capacitat per a conèixer, en profunditat, els fonaments i les tècniques del periodisme i la informació audiovisual
CE16 - Capacitat per a conèixer l'evolució històrica del periodisme tant a Espanya com en l'àmbit internacional
CE17 - Capacitat per a conèixer les bases i tècniques del periodisme en línia
CE18 - Capacitat per a conèixer els mètodes i les àrees del periodisme especialitzat
CE19 - Capacitat per a conèixer, tant el pla teòric com en la praxi, els fonaments de la informació periodística, així com del sistema comunicatiu en general
CE20 - Capacitat per a conèixer i respectar els Drets Humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre homes i dones, de solidaritat, de protecció mediambiental, d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, i de foment de la cultura de la pau, tal com indica en la seua exposició preliminar el RD 1393/2007
CE21 - Capacitat per a dominar el llenguatge i el tractament de la informació audiovisual
CE22 - Capacitat per a dominar les diferents tecnologies implicades en la producció de productes periodístics
CE23 - Capacitat per a dominar les tècniques pròpies de la fotografia, especialment d'aquella aplicada al periodisme (fotoperiodisme)
CE24 - Capacitat per a dominar els diferents gèneres i formats periodístics en diferents suports (premsa, ràdio, TV, Internet) i en les diferents especialitzacions periodístiques
CE25 - Capacitat per a dominar els processos bàsics de documentació i per a relacionar-se efectivament amb el sistema de fonts
CE26 - Capacitat per a elaborar informacions i productes periodístics per als diferents suports i mitjans
CE27 - Capacitat per a elaborar productes periodístics de qualitat en el terreny pràctic
CE28 - Capacitat per a gestionar i desenvolupar activitats professionals en gabinets de premsa i/o de comunicació, vinculats tant a empreses privades com a institucions públiques
CE29 - Capacitat per a idear, planificar i executar projectes periodístics, tant quant al contingut com en la concernent al vessant empresarial
CE30 - Capacitat per a la creació d'empreses periodístiques o per a desenvolupar, de forma eficient, fórmules d'autoocupació
CE31 - Capacitat per a la posada en pràctica, la gestió i la creació de projectes periodístics multimèdia en el context d'Internet
CE32 - Capacitat per a redactar periodísticament

Pla d’estudis

Primer curs

Teoria del Periodisme (FBB)

Teoria de la Imatge (FBB)

Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (FBB)

Documentació Informativa (OB)

Llengua Espanyola / Catalana per a Comunicadors (FB)

Història del Món Actual (FBB)

Fonaments de Teoria de la Comunicació (OB)

Anglès Professional per a Comunicadors (FB)*

Dret de la Comunicació (FBB)

Teoria i Tècnica de la Fotografia (OB)

Segon curs

Tecnologia de la Comunicació (OB)

Gèneres Periodístics (OB)

Ètica i Deontologia Professional (FB)

Empreses de Comunicació (OB)

Història del Periodisme (OB)

Narrativa Audiovisual (OB)

Estructura Social Contemporània (FBB)

Eines Informàtiques per a Comunicadors (FB)**

Informació Radiofònica (OB)

Gèneres Periodístics II (OB)

Tercer curs

Estructura del Sistema Comunicatiu (OB)

Producció Audiovisual (OB)

Estratègies de la Comunicació (OB)

Informació Televisiva (OB)

Disseny Periodístic (OB)

Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió (OB)

Gèneres Periodístics d'Anàlisi i Opinió (OB)

Periodisme Especialitzat (OB)

Ciberperiodisme (OB)

Empresa Periodística (OB)

Quart curs

Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió II (OB)

Comunicació per a la Igualtat (OB)

Direcció de Comunicació (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Periodisme Científic i Mediambiental

Periodisme Cultural

Periodisme Institucional

Periodisme Econòmic

Comunicació Política

Locució en Ràdio i Televisió

Gènere i Comunicació

Periodisme Polític i Parlamentari

Periodisme Local

Periodisme Esportiu

Periodisme de Successos i Tribunals

Muntatge i Postproducció d’Informació

Periodisme i Literatura

Estàndard Oral i Escrit del Català per a Periodistes

Estàndard Oral i Escrit de l’Espanyol per a Periodistes

Indústries Culturals

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

**Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Periodisme?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació, que conté una especialitat en Periodisme i Comunicació Política en l'Era Digital.

Així mateix, amb el grau en Periodisme també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI: 

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

L'article 59 dels estatuts de la Universitat Jaume I estableix que la Junta de Facultat haurà de crear un òrgan d'assessorament denominat comissió de titulació (CT) amb la finalitat de facilitar l'organització i coordinació dels ensenyaments de cadascun dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En compliment d'això, la Facultat de Ciències Humanes i Socials s'ocuparà de la constitució de la comissió de titulació de Periodisme.
Aquestes comissions de titulació van sorgir a partir de l'any 1998 amb l'aprovació dels Estatuts de la Universitat, encara que en la pràctica aquests òrgans ja funcionaven des del moment de creació de la Universitat sota el nom de comissions interdepartamentals de titulació (CIT). La pretensió d'atendre totes les titulacions en només tres centres va fer veure molt prompte la necessitat de crear una estructura intermèdia entre les carreres i els seus òrgans de govern que poguera d'una banda, escurçar la "distància" entre unes i els altres i, d’una altra, atendre les peculiaritats organitzatives de cada titulació.


Les comissions de titulació són "òrgans d'assessorament" encarregats de facilitar l'organització i la coordinació de l'ensenyament de cadascun dels estudis adscrits. En teoria, les comissions de titulació no tenen per tant caràcter decisori ni executiu, ni tenen dotació econòmica. En la pràctica, no obstant això, han demostrat ser instruments molt eficaços d'organització i coordinació dels ensenyaments propis de les titulacions i han gaudit de total autonomia a l'hora de prendre decisions en temes concernents a la planificació acadèmica de la titulació com a establiment d'horaris o calendari d'exàmens.


D'acord amb l'Article 59.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, la Comissió de Titulació de Periodisme estarà formada per representants de tots els departaments que impartiran docència en el títol i una representació de l'estudiantat que exerciran els delegats de curs, i la presidirà el vicedegà o vicedegana de titulació (denominació actual de l'anterior director o directora de titulació). 
Les competències de les comissions de titulació, segons l'article 19 de la normativa de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, són les següents: 
1. Proposar al Deganat una terna de noms triats entre el professorat a temps complet que imparteix docència en cada titulació com a candidats al Vicedeganat. 
2. Efectuar l'informe tècnic per dur a terme l'estimació o desestimació de petició de reconeixement/transferència. 
3. Fer la proposta, a la Junta de Facultat, de les activacions o desactivacions d'assignatures optatives. 
4. Elaborar la proposta d'horaris i el calendari d'exàmens.
5. Dur a terme el seguiment del Pla d'Ordenació Docent de la titulació i emetre un informe al Deganat de la Facultat en què es valore la seua adequació a les necessitats de la titulació. L'informe s'ha de realitzar abans de l'inici del curs acadèmic corresponent al Pla d'Ordenació Docent proposat.
6. Debatre i fer propostes per a la coordinació de temaris i criteris docents. 
7. Buscar solucions per a aquelles incidències relacionades amb la docència corresponent. 
Quant al nomenament i competències del vicedegà o vicedegana del títol de graduat o graduada en Periodisme, es recullen en els articles 19 i 24 del Reglament de la Junta de Centre de la Facultat de Ciències Humanes i Socials on es disposa que la comissió de titulació proposa a la Junta, d'entre el professorat amb dedicació a temps complet i especialitzat en els estudis que s'imparteixen en la titulació, un vicedegà o vicedegana de titulació que ha de ser triat per la Junta i nomenat pel rector/a. Les seues competències són:
a) Vetllar per la qualitat docent i coordinar l'ensenyament de les matèries impartides en el títol de graduat o graduada en Periodisme. 
b) Vetllar per la correcta execució de la planificació docent i gestionar la resolució d'incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la titulació. 
c) Procurar l'actualització dels plans d'estudis per garantir la seua adequació a les necessitats socials. 
d) Promoure l'orientació professional de l'estudiantat.
e) Coordinar i supervisar acadèmicament la realització de les pràctiques externes, així com els intercanvis d'estudiants amb titulacions equivalents d'altres universitats. 
f) Suggerir al deganat la proposta que ha d'elevar-se al Rectorat sobre els tutors d'intercanvi.
g) Proposar al Deganat el nomenament del secretari o secretària de la comissió de titulació. 
h) Qualsevol altra competència que li delegue el Deganat, o li confereixen els Estatuts i les normes dictades del seu desenvolupament.
Amb independència dels instruments de coordinació abans ressenyats, seran engegats projectes d'innovació educativa destinats a: 
1. Coordinar les programacions docents de les matèries i la transversalitat amb altres àrees de coneixement. 
2. Coordinar i gestionar les metodologies docents. 
3. Coordinar i gestionar les pràctiques de laboratori (essencialment de caràcter audiovisual). 
4. Coordinar els mètodes d'avaluació. 
5. Altres tipus de coordinació (entre equips docents, amb secundària, amb professionals, amb altres títols oficials, etc.)

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

SeminarisEs tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personalPreparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d’autoavaluació. Participació de l’estudiantat en la identificació i selecció d’estàndards i/o criteris que s’han d’aplicar en el seu aprenentatge i en l’emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, en grup, etc.

Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

Prototips. Elaboracions pràctiques de models o versions inicials del disseny d’un producte que permeten valorar competències professionals (reportatges, documentals, espots, programes informatius, etc.). Opcionalment el professorat pot plantejar la defensa oral del prototip.

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l’anàlisi i la resolució d’una situació professional per a realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces.

Resolució d’exercicis i problemesProva consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Les entitats, centres i empreses amb què el grau en Periodisme manté acords per a la realització de les pràctiques externes dels alumnes són, entre altres:

PERFIL 1. Premsa
LEVANTE DE CASTELLÓ
EL MUNDO CASTELLÓN
MEDITERRÁNEO
SUPERDEPORTE
REVISTA PANENKA

PERFIL 2. Ràdio / TV
RTVE
AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES (ACN)
TELEVISIO EIVISSA I FORMENTERA
RADIO CASTELLÓN (SER)
COPE CASTELLÓN
LEVANTE TELEVISIÓN
TELEVISIÓN MEDITERRÁNEO (COPE)
ATRESMEDIA RADIO (ONDA CERO)

PERFIL 3. Ciberperiodisme
VALENCIA PLAZA
MATERIA (EL PAÍS)
NO ME PIERDO NI UNA / ESPAI MENUT
SUMMONPRESS
LOVE VALENCIA

PERFIL 4. Periodisme Institucional
BRITISH PETROLEUM (BP)
XARXA VIVES D'UNIVERSITATS
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN DE CASTELLÓ
SERVEI DE COMUNICACIÓ (UJI)
VILARREAL C.F
LEVANTE U.D
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
AJUNTAMENT DE PENÍSCOLA
AJUNTAMENT DE SOGORB
AJUNTAMENT DE SAGUNT
HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓ
GRUP PARLAMENTARI PODEM - CORTS VALENCIANES
AJUNTAMENT DE CASTELLO
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CASTELLÓ
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS CASTELLÓ

Consulta la guia docent de l’assignatura

Consulta les entitats cooperadores.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals: http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Periodisme en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic, amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Fachhochschule Darmstadt
Darmstadt (Alemanya)

Université Lumière, Lyon 2
Lion (França)

Université Paul Valery
Montpellier (França)

Universidade de Coimbra
Coimbra (Portugal)

Universidade da Beira Interior
Covilhã (Portugal)

University of Gdansk
Gdansk (Polònia)

Università Degli Studi di Perugia
Perugia (Itàlia)

University of Lodz
(Polònia)

Université Blaise Pascal
(França)

Università degli Studi di Genova
(Itàlia)

Panteion University of Social and Political Sciences
(Grècia)

Universitatea Babes-Bolyai

Cluj-Napoca (România)

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Oklahoma (Estats Units)

Murray State University, KY
Murray (Estats Units)

Shawnee State University
Ohio (Estats Units)

Marshall University
West Virginia (Estats Units)

Coe College
Iowa (Estats Units)

Western Illinois University
Macomb, Illinois (Estats Units)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

La Trobe University (LTU)
(Austràlia)

Jinan University
(Xina)

Sookmyung Women's University (SOOK)

(Corea del Sud)

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidade Federal de Pelotas 
(Brasil)

Universidad Nacional de Colòmbia 
Sedes Bogotá y Palmira (Colombia)

Pontifícia Universidad Javeriana 
Bogotá (Colombia)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Católica del Uruguay
Montevideo (Uruguai)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)
Buenos Aires (Argentina)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

 

Universidad Rovira i Virgili
Tarragona

Universidad del País Vasco
Bizcaia

Universidad de Málaga
Málaga

Universidad Rey Juan Carlos
Móstoles (Madrid)

Universitat Pompeu Fabra
Barcelona

Universidad Carlos III
Madrid

Universidad Miguel Hernandez
Elx

Universidad de la Laguna
Santa Cruz de Tenerife

Universidad San Jorge
Saragossa

Universidad de Castilla- la Mancha
Albacete / Ciudad Real

Universidad de Santiago de Compostela
Santiago de Compostel·la

Universitat de València
València

 

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

Per cursar l'assignatura Treball de Final de Grau, l'alumnat haurà de tenir superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòries del pla d'estudis del grau en Periodisme.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar  cap a una de les següents tres línies: a) Iniciació a la investigació científica en l'àmbit del periodisme; b) Desenvolupament de projectes professionals de creació d'iniciatives o empreses periodístiques; c) Elaboració de productes periodístics finalitzats. 

Quant al procediment general, independentment de la línia escollida per l'alumnat, cal destacar els següents aspectes: 

-PROJECTE: cada alumne o alumna s'ha de lliurar un projecte de treball seguint com a model la fitxa disponible per a tal efecte a l'Aula Virtual de l'assignatura. El termini per a la presentació finalitzarà en la data establerta pel coordinador o coordinadora de TFG. El lliurament haurà de fer-se en paper en la Secretaria del Departament de Ciències de la Comunicació (excepte l'alumnat que estiga realitzant estades de mobilitat fora de l'UJI, que podrà enviar-ho al responsable acadèmic del TFG).

-EN GRUP: les línies B i C permeten treballs en grup. En el cas que s'opte per aquesta opció s'haurà de justificar adequadament i detalladament la necessitat del grup i el treball assignat a cada membre en el projecte de treball. Només en els casos justificats s'autoritzaran treballs en grup.

-AVALUACIÓ DELS PROJECTES: una vegada presentats els projectes, la comissió acadèmica designada els avaluarà i aprovarà, si escau, la seua realització. En els casos en què no s'avalue positivament un projecte s'oferirà la possibilitat d'esmenar i corregir -neel contingut i tornar a presentar-ho en la següent ronda d'avaluació. 

-TUTORITZACIÓ: en el moment de l'aprovació, la comissió assignarà un tutor o tutora a cada un dels projectes de treball. Aquesta assignació es farà en funció del professorat vinculat a l'assignatura i de la línia i temàtica del projecte proposat. Al llarg del curs, l'alumne o alumna haurà de mantenir, almenys, tres reunions presencials amb el seu tutor o tutora (excepte l'alumnat que estiga realitzant estades de mobilitat fora de l'UJI, que podrà realitzar les tutories per correu electrònic). 

-ANGLÈS: segons el pla d'estudis de la titulació, una part del treball ha de presentar-se en anglès (consulta la guia docent).

-LLIURAMENT: el lliurament de la versió final del treball es realitzarà l'últim dia lectiu del segon semestre del curs. El lliurament ha de fer-se en un doble format: en un fitxer PDF i en paper, convenientment enquadernat, en la Secretaria del Departament de Ciències de la Comunicació. Les persones que estiguen realitzant estades de mobilitat fora de l'UJI han d'enviar el treball en suport paper mitjançant correu postal certificat a la Secretaria del Departament de Ciències de la Comunicació.

-DEFENSA: la defensa dels treballs es realitzarà mitjançant un acte d'exposició pública davant un tribunal examinador en la data i lloc que s'anunciaran oportunament. La comissió determinarà la composició del tribunal examinador, que estarà format per tres membres amb el rang de doctor o doctora. La comissió establirà i farà públiques amb anterioritat les característiques i format de l'acte d'avaluació (durada de la presentació, etc.).

Per a més informació:

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Pablo López Rabadán rabadan@uji.es

Vicedegà del Grau en Periodisme

Coordinació per al seguiment de la qualitat

 

Amparo López Meri meri@uji.es

Coordinació acadèmica de grau

 

Laura Alonso Muñoz lalonso@uji.es

Coordinació de pràctiques

 

Silvia Marcos García smarcos@uji.es

 

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Rosana Sanahuja Sanahuja sanahujr@uji.es 

 

Coordinació de treball de final de grau

Amador Iranzo Montes iranzo@uji.es 

 
Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=204

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=204

Altres

Valora la teua elecció

Arribat a aquest punt, pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te en aquest aspecte d’haver de decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents:

Com sóc?

De manera orientativa, per tal de fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta de Periodisme ha de tenir, et presentem el següent qüestionari. Per a complimentar-lo, pots respondre les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. Creus que eres bon/a comunicador/a?     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tens interès pels mitjans de comunicació?    1)  2)  3)  4)  5)

3. Tens molta capacitat d’esforç?    1)  2)  3)  4)  5)

4. Tens un bon domini de l’idioma?     1)  2)  3)  4)  5)

5. Eres una persona amb un bon nivell cultural?     1)  2)  3)  4)  5)

6. Consideres que tens esperit analític i crític?     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tens aptitud per a les relacions personals?     1)  2)  3)  4)  5)

8. Et consideres una persona amb la ment oberta?     1)  2)  3)  4)  5)

9. Estàs dispost/a a treballar sense horari?     1)  2)  3)  4)  5)

10. T’agrada treballar en equip?     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquesta titulació. En el suposat que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares –entre altres– l’expressió oral i escrita, la comunicació, el interès pels mitjans de comunicació... ja que en definitiva l’estudiantat que vol cursar aquest grau són persones amb capacitats suficients en expressió oral i escrita, interès per la realitat social i l’actualitat, i vocació per ser un bon comunicador o comunicadora.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Aleshores, ara només falta que prengues una decisió. Per ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: plantejat objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part dels pares.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

- Analitza els avantatges i inconvenients del Grau en Periodisme.

              - Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

- Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

              - Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN PERIODISME

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

 Recorda que:

 Eres tu qui ha de cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix o mateixa!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per orientar-te:

CONSULTA L’ORIENTADOR/A DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA:
Bústia de consultes, queixes i suggeriments

 

Recorda que, quan acabes, ha de fer clic on posa Enviar petició.

Rebràs la resposta en un termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Periodisme

1. Què és el grau en Periodisme? 

És un títol que ofereix una formació innovadora, de qualitat i orientada a l'exercici professional del periodisme. El pla d'estudis combina una visió global sobre l'àmbit de la comunicació amb l'estudi específic dels gèneres periodístics, els programes informatius en ràdio i televisió, el fotoperiodisme, el periodisme especialitzat i el ciberperiodisme.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències Socials i Jurídiques.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre en el qual s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

En concret, el grau en Periodisme compta amb el Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM). Aquest laboratori disposa de les següents instal·lacions:

- Taller de fotografia.
Inclou un plató de fotografia, dissenyat per prestar servei com a plató de televisió auxiliar, i que té adjunt un magatzem de fotografia, un laboratori de fotografia, per al processament i positivat de materials fotogràfics; finalment un taller de preimpressió gràfica, concebut per al tractament digital d'imatges fotogràfiques, maquetació de textos i disseny de pàgines web, amb capacitat per a producció multimèdia.

- Taller de ràdio, doblatge i producció musical. 
Consta dels següents espais de feina: estudi de ràdio, que inclou quatre controls i quatre locutoris, dos autocontrols i una continuïtat de ràdio, dissenyat per al manteniment d'emissions regulars de ràdio, i l'estudi de doblatge i producció musical, amb un control i una sala de gravació, amb capacitat per a poder-hi realitzar postproduccions de so complexes per a vídeo, subtitulació en vídeo i DVD, doblatge professional i gravació multipista de grups musicals.

- Taller de vídeo i televisió.
Inclou un plató de televisió amb la possibilitat de tenir dos sets o espais de treball simultanis, i unes grades, magatzem de decorats, dos camerinos, cinc sales d'edició de vídeo, amb capacitat per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo, un control de realització, per a la producció de programes de televisió en directe o gravats, i una continuïtat de televisió, dissenyada amb un equipament que permet el seu transport fora de les instal·lacions, canvi de formats de vídeo i emissions regulars de televisió, i tres sales d'edició de vídeo, per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo.

- Taller de producció multimèdia. 
Consta de tres sales de producció multimèdia per a la preparació de produccions audiovisuals, l'aprenentatge de programes d'edició d'àudio i vídeo, disseny de pàgines web i la producció de CD/DVD-ROM multimèdia:

a) La sala de producció multimèdia número 1 està dissenyada principalment per donar suport a les produccions radiofòniques ,com l'edició d'arxius i documents sonors mitjançant eines informàtiques.

b) La sala de producció multimèdia número 2 dóna suport especialment a les produccions videogràfiques i televisives.

c) La sala de producció multimèdia número 3 dóna suport especialment a produccions videogràfiques i televisives.

- Altres espais complementaris: 
Tres sales d'Electronic New Gathering (ENG) per a l'organització i gestió dels equips de préstec. 
Dos seminaris que serveixen per a impartir classes demostratives sobre els equips, realització de cursos de doctorat, realització de cursos externs, etc.

4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés)
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5.  Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de què aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisions sobre els d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats segons el parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat nomès disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Què és el programa individualitzat de segona titulació: 

Els programes individualitzats de segona titulació són aquells en els quals un estudiant o estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.


1. Aquest grau possibilita una segona titulació:

Grau en Publicitat i Relacions Públiques: s’han de superar 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la publicitat, realitzar el Treball de Final de XGrau, les pràctiques externes i cursar els 6 crèdits ECTS de reconeixement.

Grau en Comunicació Audiovisual: s’han de superar 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la comunicació audiovisual, realitzar el Treball de Final de Grau, les pràctiques externes i cursar els 6 crèdits ECTS de reconeixement.


2. Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que complisca els requisits següents:


- Tenir un rendiment acadèmic excepcional i haver superat, com a mínim, el 80% dels crèdits de la primera titulació. A més, la comissió de titulació del segon títol pot establir-hi criteris addicionals.

L'estudiantat que vol acollir-se a un programa individualitzat de segona titulació ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació cal fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació:

12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat:

13. En què consisteixen les pràctiques externes? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball autònom per part de l'alumnat sota la supervisió d'un tutor o tutora que ha de mostrar, de manera integrada, l'adquisició de coneixements i competències rebudes al llarg del pla d'estudis. Es podrà concretar en una d'aquestes tres modalitats: la realització d'un producte periodístic, que s'haurà de dissenyar i finalitzar, l'elaboració d'un projecte professional de tipus empresarial per a fomentar l'esperit emprenedor i l'autotreball o en la iniciació a la recerca científica en l'àmbit del periodisme.

14. Què és el Treball de Final de Grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es constate la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, tret de les pràctiques externes.

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat 

Els titulats i titulades en el grau en Periodisme poden continuar la seua formació cursant el màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació, el qual conté una especialitat en Comunicació Política en l'Era Digital.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació: 

16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

Les possibles eixides professionals del grau en Periodisme són molt diverses, encara que es poden destacar les següents:

- Periodista en premsa escrita, ràdio, televisió o portals d'Internet.
- Director de mitjans de comunicació periodístics.
- Cap de gabinet de premsa o director de comunicació d'empreses o institucions públiques.
- Editor de continguts informatius en Internet.
- Gestor de portals web d'informació.
- Consultor i investigador en periodisme.

Més informació:

17. Qui és el vicedegà de la titulació? 

Hugo Doménech Fabregat
Departament de Ciències de la Comunicació
Despatx: HC1135DD
Telèfon: 964 729 909  
Correu electrònic:hdomenec@uji.es 

18. On puc informar-me? 
Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos en la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus