UJI

Què és?

El grau en Enginyeria Mecànica s’implanta en substitució de la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica, de manera que el futur alumnat graduat posseirà les atribucions professionals, reconegudes per llei, de l’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica. Amb la finalitat d’aconseguir un professional polivalent dins de l’àmbit industrial, l’ensenyament de grau combina una formació generalista en els diferents àmbits industrials amb una formació més específica dels camps d’enginyeria mecànica, estructures, fabricació i enginyeria tèrmica i de fluids.

Els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica adquiriran competències que els oferiran un ventall molt ampli d’eixides professionals. D’aquesta manera, podran enfrontar-se amb èxit a treballs que inclouen, des de la redacció i direcció de projectes, passant per la gestió de la producció, del manteniment i de personal, fins a la investigació i el desenvolupament tecnològic o el disseny de productes, màquines i processos productius. Totes aquestes tasques les podran dur a terme sense cap limitació dins de l’àmbit mecànic (disseny de màquines i la seua fabricació, d’estructures industrials, d’instal·lacions tèrmiques i de fluids) però també, de forma limitada, d’altres especialitats.

Informació proporcionada per: InfoCampus