UJI

Treball de final de grau

Haver superat el 80% dels ECTS de l’obligatorietat sense considerar les matèries Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau per a el còmput d’aquest percentatge.

En el cas que a l’estudiantat se li hagen reconegut sis crèdits optatius per la participació en activitats universitàries extraacadèmiques, i no acredite haver cursat suficients crèdits en llengua estrangera en altres universitats en el context de programes de mobilitat, per a poder assegurar el 5% dels crèdits del grau en llengua estrangera ha de presentar la documentació del treball de final de grau en anglès.

El treball de final de grau consisteix en un projecte d’enginyeria en el qual s’integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa  que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus