Pla d’estudis

25/11/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs

Lingüística (FBB)

Llengua Espanyola / Llengua Catalana (FBB)

Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)

Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB)

Anglès Escrit: Textos Bàsics (FB)

Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa (FB)

Pronunciació i Comprensió de l’Anglès Oral (FB)

Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)

Crítica Pràctica (FBB)

Fonètica i Fonologia Angleses (OB)

Segon curs

Introducció a la Literatura Anglesa (OB)

Introducció a la Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa (OB)

Morfosintaxi de la Llengua Anglesa (OB)

Expressió Oral en Anglès (OB)

Anglès Acadèmic (OB)

Llengua i Cultura Alemanyes / Llengua i Cultura Franceses (FBB)

Lingüística Aplicada a la Traducció de l’Anglès (OB)

Models Teòrics Actuals per a la Descripció de la Llengua Anglesa (OB)

Introducció a la Literatura dels Estats Units (OB)

Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos (OB)

Tercer curs

Lingüística Aplicada a l’Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa (OB)

Semàntica de la Llengua Anglesa (OB)

Anglès Avançat: Registres i Estils (OB)

Narrativa en Llengua Anglesa (OB)

Anglès Antic (OB)

Sociolingüística de la Llengua Anglesa (OB)

Anglès Mitjà i Modern (OB)

Anglès Avançat: Contextos Professionals (OB)

Teatre en Llengua Anglesa (OB)

Optativa (OP)

Quart curs

Aspectes Textuals i Discursius de la Llengua Anglesa (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1

Pràcticum (PE)1

Itinerari 1 o Itinerari 2 (OP)2

Optativa (OP)

 

 ITINERARI 1: Cultures i Literatures en Llengua Anglesa (42 crèdits ECTS)

- Literatures del Món en Llengua Anglesa

- La Poesia i la Música. La Música en la Poesia en Llengua Anglesa

- Usos de l’Anglès Escrit

- Usos de l’Anglès Oral

- Literatura Anglonord-americana i la seua Relació amb altres Arts

- Shakespeare en el seu Context

- Literatura Fronterera, Literatura entre Cultures

- Dialectes de l’Anglès i el seu Context Cultural

 ITINERARI 2: Llengua Anglesa i Lingüística Aplicada (42 crèdits ECTS)

- Lexicologia i Lexicografia de la Llengua Anglesa

- Paradigmes Lingüístics i Enfocaments Metodològics en l’Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa

- Anglès de la Ciència i la Tecnologia

- Anglès Empresarial

- Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades a la Llengua Anglesa

- Pragmàtica del Discurs en Llengua Anglesa

- Psicolingüística Aplicada a l’Aprenentatge de la Llengua Anglesa

- Lingüística Diacrònica de l’Anglès

 

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràcticum (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB). 

2Per a obtenir el títol de grau s'han de cursar almenys 30 crèdits ECTS de qualsevol dels itineraris 1 i 2.

Informació proporcionada per: InfoCampus