UJI

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

  • Laboratori docent de llengües. Potencia les capacitats de l’alumnat i aconsegueix un alt grau d’immersió lingüística i d’atenció a la diversitat. Major implicació en un entorn educatiu virtual eficaç impulsant la creativitat, la innovació i la formació en llengües.
  • Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL), amb una àmplia oferta de materials audiovisuals i equip d’assessorament en diferents llengües (alemany, anglès, català, francès o italià).
  • Biblioteca centralitzada, amb servei interbibliotecari i préstec d’ordinadors portàtils, telepréstec, servei «Pregunteu al bibliotecari», mediateca, cabines de treball, biblioteca i fonoteca digitals i Centre de Documentació Europea.
  • Grups docents reduïts en moltes assignatures, que juntament amb l’ús generalitzat de l’Aula Virtual i els ordinadors i l’equipament audiovisual a les aules, marquen una diferència en la metodologia docent.
  • Àmplia oferta de pràctiques acadèmiques en empreses i programes Erasmus i programes d’intercanvi amb els Estats Units, el Japó i Amèrica Llatina.
  • Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants i estudiantes de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus