UJI

Què és?

El grau ofereix formació d’especialistes en anglès de nivell acadèmic superior, professionals amb un coneixement rigorós i científic de la llengua, de la literatura i del context cultural, social i històric dels països de parla anglesa; reforça la presència d’altres llengües per a l’estudiantat interessat a ampliar les seues capacitats lingüístiques més enllà de l’anglès; i ofereix mòduls d’especialització en literatura nord-americana, lingüística aplicada, metodologia d'ensenyament/aprenentatge de llengües i dialectologia de la llengua anglesa, entre d'altres.

Els graduats i graduades en Estudis Anglesos per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran exercir la professió docent en centres d’educació secundària tant al nostre país com a l’estranger, així com altres professions relacionades amb els serveis lingüístics, com ara relacions exteriors, comerç exterior, relacions institucionals, agències de viatges, sector turístic i hoteleria, exportació en el sector industrial, serveis editorials, traducció, interpretació d’enllaç, correcció de textos, o també professions relacionades amb la creació artística literària, com ara l’escriptura, la crítica, la creació de guions, o la investigació científica en els camps relacionats, o com a professorat universitari.

Informació proporcionada per: InfoCampus