10/12/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’enginyeria química és una de les quatre enginyeries clàssiques. Els seus orígens es remunten al segle XIX. Va sorgir com a resposta a la necessitat de generar professionals capaços de dissenyar processos i productes, així com de calcular, projectar i dirigir la construcció i el funcionament d’instal·lacions industrials en què es porten a terme processos químics i de propiciar el desenvolupament de noves tecnologies per al progrés de la ciència i de la societat, amb el mínim impacte advers sobre el medi natural.

La indústria química és un dels sectors més importants de l'entorn productiu en l’àmbit internacional i per tant és un clar sol·licitant de professionals amb la formació d'Enginyeria Química.

Juntament amb les indústries químiques pròpiament dites hi ha molts altres sectors on es porten a terme transformacions químiques i per tant, també són sol·licitants de professionals amb amplis coneixements en processos químics (ceràmica, tractaments superficials, alimentació, etc.).

A l'entorn de l’UJI el sector químic està representat principalment per empreses químiques relacionades amb la ceràmica, per l'existència d'una refineria i d'indústries amb derivats petrolífers i per la presència d'una gran varietat d'empreses de procés dedicades a fins molts variats: tractament d'aigües, residus sòlids, energia…

Informació proporcionada per: InfoCampus