UJI

Continuar la meua formació

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials constitueix la trajectòria més adequada per a accedir al màster universitari en Enginyeria Industrial, que habilita a la professió regulada d'enginyer o enginyera industrial.

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials possibilita accedir a aquest màster universitari en Enginyeria Industrial en les millors condicions i sense assignatures que complementen la formació per a accedir a màster.

Màster

¿Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

 

¿Quin és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d'una acreditació oficial per part del Ministeri d'Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense necessitat de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per açò, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d'ensenyament teòric, pràctica o de les seues equivalències).

 

¿Quins màsters pots cursar en la UJI relacionats amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials?

La continuació natural dels estudis del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials és el màster universitari en Enginyeria Industrial, que permet obtenir les actuals atribucions professionals de l'enginyer o enginyera industrial. A més, la formació generalista i polivalent que s'obté en finalitzar els estudis, permet també l'especialització en altres màsters que s'imparteixen en la Universitat Jaume I, per exemple:

 • Màsters oficials:
  • Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació
  • Màster universitari en Disseny i Fabricació
  • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals
  • Màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  • Màster universitari en Gestió de la Qualitat
  • Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics
  • Màster universitari en Física Aplicada

Així mateix, amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques de recerca. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca.

Més informació sobre estudis de postgrau en la UJI: https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Informació proporcionada per: InfoCampus