UJI

Què és?

La formació de l'alumnat graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials és polivalent i generalista. Es caracteritza per tenir una àmplia base científica i per comprendre els coneixements generals teòrics i aplicats de les diverses especialitzacions presents en la indústria: mecànica, elèctrica, electrònica, automàtica, estructures, fabricació, materials, fluïts, medi ambient, tèrmica, informàtica, etc. L'alumnat graduat adquireix la capacitat tècnica suficient per a dissenyar, executar i mantenir equips i instal·lacions industrials de les diferents tecnologies. Com a resultat d'aquesta formació generalista, aquests professionals tenen una gran flexibilitat, capacitat d'aprenentatge i capacitat d'adaptació a qualsevol tecnologia de l'àmbit industrial i, per tant, tenen accés a un ventall molt ampli d'eixides professionals.

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials té els seus antecedents en la titulació d'Enginyeria Industrial, ja que les atribucions professionals completes d'aquesta titulació s'obtindran després de cursar aquest grau i el màster en Enginyeria Industrial, que serà la continuació natural del grau.

És important assenyalar que els dos primers cursos són comuns amb el grau en Enginyeria Mecànica i el grau en Enginyeria Elèctrica i primer curs també amb el grau en Enginyeria Química.

Informació proporcionada per: InfoCampus