UJI

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els àmbits de treball dels graduats i graduades en Tecnologies Industrials són:

 • Departaments de producció i manteniment d'indústries de tots els sectors productius: químic, mecànic, elèctric, automoció, transports, materials, farmacèutic, construcció, informàtica, medi ambient, serveis: aigua, gas, electricitat, etc.
 • Centres de recerca i departaments de R+D.
 • Administració pública: municipal, autonòmica i estatal.
 • Centres d'ensenyament.
 • Exercici lliure de la professió: fonamentalment en els camps d'oficina tècnica, consultoria tècnica, peritatge tècnic i prevenció de riscos laborals, entre uns altres.

Tasques professionals

Les tasques professionals que es poden realitzar en els diferents àmbits de treball són:

 • Col·laboració en la redacció i adreça de projectes d'instal·lacions dels diferents àmbits de l'enginyeria industrial.
 • Disseny de productes, màquines i processos productius.
 • Modelització matemàtica i computació en enginyeries i en centres tecnològics.
 • Gestió de producció.
 • Gestió de manteniment.
 • Direcció i participació en equips de treball multidisciplinaris.
 • Comercial, realitzant tasques relacionades amb la venda de béns d'equip i instal·lacions i maquinàries.
 • Recerca i desenvolupament tecnològic.
 • Docència en centres d'ensenyament.

A continuació s'exposen de forma més detallada tasques que poden realitzar els enginyers i  enginyeres en Tecnologies Industrials:

 • Serveis de millora de la qualitat de vida
  • Millora de l'habitatge
   • Disseny general d'instal·lacions per a habitatges.
   • Aprofitament energètic en habitatges.
  • Seguretat ciutadana
   • Disseny i implantació de sistemes de seguretat.
  • Transports col·lectius
   • Gestió del transport col·lectiu.
   • Disseny de vehicles i mitjans de transport.
  • Revaloració dels espais urbans
   • Planejament urbà.
 • Serveis de cultura i oci
  • Turisme
   • Gestor d'empreses turístiques.
   • Disseny d'instal·lacions i infraestructures turístiques.
  • Valoració del patrimoni cultural
   • Arqueologia industrial.
  • Esport
   • Disseny d'instal·lacions i infraestructures esportives.
  • Parcs culturals
   • Gestor de parcs culturals.
   • Disseny de parcs culturals.
 • Serveis de medi ambient
  • Gestió de residus
   • Gestió de residus urbans i industrials.
   • Direcció de plantes de tractament.
   • Disseny de plantes i sistemes de tractament de residus.
  • Gestió de l'aigua
   • Gestió d'empreses de subministrament d'aigua.
   • Disseny d'instal·lacions i infraestructures per al tractament i la gestió de l'aigua.
  • Protecció de la naturalesa
   • Avaluació d'impacte ambiental d'activitats industrials.
   • Redisseny de processos per a reduir l'impacte ambiental.
  • Regulació i control de la  contaminació
   • Disseny i gestió de sistemes per a la minimització de la contaminació.
  • Gestió de l'energia i energies  alternatives
   • Disseny i gestió d'instal·lacions d'aprofitament d'energies alternatives.
   • Anàlisi i redissenye de processos i instal·lacions per a maximitzar l'eficiència energètica.
 • Nous serveis a empreses
  • Riscos laborals
   • Personal tècnic en prevenció de riscos laborals en indústries o en mútues.
   • Disseny i redisseny de processos productius i llocs de treball per a reduir riscos.
  • Intel·ligència competitiva
   • Desenvolupament d'estudis sobre l'estat i perspectives de futur de diferents tecnologies.
  • Logística
   • Direcció logística.
   • Desenvolupament d'estratègies logístiques per a empreses.
   • Disseny i implantació de sistemes de suport per a la logística.
 • Noves tecnologies
  • Domòtica
   • Disseny i implantació de sistemes domótics per a habitatges i edificis.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus