Preguntes més freqüents Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.

17/05/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

1. Què és el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials?

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials té els seus antecedents en la titulació d'Enginyeria Industrial, ja que les atribucions professionals completes d'aquesta titulació s'obtindran després de cursar aquest grau i el màster universitari en Enginyeria Industrial, el qual serà la continuació natural del grau.

La formació del graduat i de la graduada en Enginyeria en Tecnologies Industrials és polivalent i generalista, i es caracteritza per una àmplia base científica i per abastar els coneixements generals teòrics i aplicats de les diverses especialitzacions presents en la indústria: mecànica, elèctrica, electrònica, automàtica, estructures, fabricació, materials, fluids, medi ambient, tèrmica, informàtica, etc. Les graduades i els graduats adquiriran la capacitat tècnica suficient per a dissenyar, executar i mantenir equips i instal·lacions industrials de les diferents tecnologies.

Com a resultat d'aquesta formació generalista, aquests professionals tenen una gran flexibilitat, capacitat d'aprenentatge i capacitat d'adaptació a qualsevol tecnologia de l'àmbit industrial i, per tant, tenen accés a un ventall molt ampli d'eixides professionals.

 

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Enginyeria i Arquitectura.

 

3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

El centre on s'imparteixen aquests estudis és l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries previstes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules d'informàtica.

- Aules específiques: de dibuix, i llengües.

- Laboratoris específics de la titulació: física, química, mecànica, electrònica i automàtica, electricitat, màquines elèctriques, mecànica de fluids, elasticitat i resistència de materials, processos de fabricació, medi ambient, enginyeria tèrmica, ciència de materials, hidràulica i robòtica i intel·ligència artificial.

 

4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.

- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.

- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).

- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.

- Títol universitari.

- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.

- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

 

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:

 

6. Hi ha algun programa de reforç per a l'estudiantat amb alt rendiment acadèmic? Grup Euruji-ARA

El projecte Euruji, pioner en les universitats espanyoles des de fa més de deu anys, forma enginyers i enginyeres d'alt nivell, amb un programa eminentment pràctic i d'alta qualitat que està basat en la idea original del programa Eurinsa de l'INSA de Lió, la prestigiosa cadena francesa d'escoles públiques d'enginyers. El programa consisteix en la realització d'un primer cicle d'enginyeria de dos anys de duració i amb un marcat accent internacional.

L'alumnat s'integra en un mateix programa d'estudis, on a més d'aprendre els coneixements tècnics de la base pròpia de l'enginyeria, amb assignatures comunes a les de la resta de grups de primer i de segon curs dels diferents graus d'enginyeria de l'àmbit industrial, també aprèn diferents idiomes (anglès i francès) i conviu amb companys i companyes de cultures diferents.

Des del curs 2011-12, el grup Euruji forma part dels grups d'alt rendiment acadèmic (grups ARA), els quals pretenen reforçar el potencial de l'alumnat més destacat des de l'inici dels seus estudis universitaris. Així, els estudiants i les estudiantes més brillants i amb les millors aptituds disposaran de suport i de diversos avantatges conduents a què obtinguen el rendiment acadèmic més alt possible.

Més informació

 

7. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques (NEE)?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat. Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisions sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.

Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació

 

8. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

9. Què és el rendiment acadèmic?

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

10. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:
Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:
Matrícula a temps complet: mínim, 30 crèdits i màxim, 72 crèdits (36 crèdits per semestre).
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

 

11. Requisits de matrícula

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre de restriccions de matrícula entre assignatures, de manera que per a matricular-se d’una determinada assignatura cal haver superat prèviament, o estar matriculat de les assignatures de cursos anteriors.
En la fitxa de cada assignatura que hi ha en el SIA podeu consultar les restriccions de matrícula que té.

 

12. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

 

13. Què és el programa individualitzat de segona titulació?
L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant aquest  programa.

El programa individualitzat de segona titulació és aquell en el qual  un estudiant o estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.
Els graus que possibiliten aquestes dobles titulacions són:
- Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, grau en Enginyeria Mecànica i grau en Enginyeria Elèctrica.
Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que compleix els requisits següents:
- Tenir un rendiment excepcional i haver superat el primer curs complet  del grau en Enginyeria Informàtica. A més a més, la comissió de titulació del segon títol pot establir criteris addicionals.

L'estudiantat que vulga acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació
 

 

14. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat

 

15. En què consisteixen les pràctiques externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.

 

16. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball que consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. El treball s'ha de presentar i defensar davant d'un tribunal universitari de final de grau.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no superes el 75% dels crèdits ECTS, és a dir, 167 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloent-hi les pràctiques externes i el Treball de Fi de Grau.

 

17. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Màsters i doctorat

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials té la seua continuació natural en el màster en Enginyeria Industrial, que permetrà a les graduades i graduats que el cursen assolir les atribucions professionals completes de l'actual enginyeria industrial.

Les graduades i els graduats també podran cursar altres màsters  que ofereix l'UJI, com ara:

- Màster universitari en Disseny i Fabricació.

- Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació.

- Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.

- Màster universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.

- Màster universitari en Gestió de la Qualitat.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació

 

18. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

Els llocs de treball més comuns seran:

- Indústries i empreses de tots els sectors i grandàries, en departaments de recerca i desenvolupament (R+D), de producció i de manteniment.

- Centres de recerca.

- Administració pública.

- Centres d'ensenyament.

- Oficines tècniques.

- Etc.

Quines tasques poden desenvolupar els graduats i les graduades en Enginyeria en Tecnologies Industrials?

En aquests llocs de treball, poden realitzar tasques relacionades amb:

- Recerca i desenvolupament tecnològic.

- Col·laboració en la redacció i direcció de projectes d'instal·lacions dels distints àmbits de l'enginyeria industrial.

- Disseny de productes, màquines i processos productius.

- Modelatge matemàtic i computació en enginyeries i en centres tecnològics.

- Gestió de producció.

- Gestió de manteniment.

- Direcció i participació en equips de treball multidisciplinaris.

- Docència en centres d'ensenyament.

- Comercial, realitzant tasques relacionades amb la venda de béns d'equip i instal·lacions i maquinàries.

Més informació

 

19. Qui és la vicedirectora de la titulació?

José Luis Iserte Vilar

Correu electrònic:  jiserte@uji.es

 

20. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

Està situat al local 15 de l'àgora de la Universitat.

L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

El telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Podeu trobar-nos a la web http://infocampus.uji.es

Podeu enviar-nos la vostra consulta a:

info@uji.es

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus