Preguntes més freqüents Grau en Enginyeria Elèctrica.

17/05/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

1. Què és el grau en Enginyeria Elèctrica?


És un grau d'enginyeria de l'àmbit industrial (com ara els graus en Mecànica, Química, Electrònica Industrial o Tecnologies Industrials), el qual permet aconseguir les atribucions professionals, reconegudes per llei, de l'Enginyeria Tècnica Industrial.

La formació combina una formació generalista en els diferents àmbits industrials amb una formació específica en electricitat, electrònica i energia. L'estudiantat adquirirà les competències necessàries per a encarar amb garanties el desenvolupament complet de projectes d'instal·lacions elèctriques i d'altres tipus, el disseny elèctric i electrònic de productes, màquines i processos productius, l'operació, supervisió i el manteniment de centrals, xarxes i plantes industrials, així com la direcció d'obra de qualsevol instal·lació elèctrica.
Addicionalment, l'estudiantat podrà especialitzar-se en l'àmbit de la producció d'energia i de les energies renovables o en  l'electrònica, l'automàtica i la informàtica industrial.

 

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Enginyeria i Arquitectura.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

Aquests estudis s'imparteixen a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries proveïdes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica.
- Aules específiques de dibuix.
- Laboratoris específics de la titulació.


4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha algun programa de reforç per a l'estudiantat amb alt rendiment acadèmic? Grups Euruji-ARA

El projecte Euruji, pioner en les universitats espanyoles des de fa més de deu anys, forma enginyers i enginyeres d'alt nivell, amb un programa eminentment pràctic i d'alta qualitat, el qual està basat en la idea original del programa Eurinsa de l'INSA de Lió, la prestigiosa cadena francesa d'escoles públiques d'enginyers. El programa consisteix en la realització d'un primer cicle d'enginyeria de dos anys de duració i amb un marcat accent internacional.

L'alumnat s'integra en un mateix programa d'estudis on, a més d'aprendre els coneixements tècnics de la base pròpia de l'enginyeria, amb assignatures comunes a les de la resta de grups de primer i de segon curs dels diferents graus d'enginyeria de l'àmbit industrial, també aprèn diferents idiomes (anglès i francès) i conviu amb companys i companyes de cultures diferents.

Des del curs 2011-12, el grup Euruji forma part dels grups d'alt rendiment acadèmic (grups ARA), els quals pretenen reforçar el potencial dels alumnes i de les alumnes més destacats des de l'inici dels seus estudis universitaris. Així, els estudiants i les estudiantes més brillants i amb les millors aptituds disposaran de suport i diversos avantatges conduents a obtenir el més alt rendiment acadèmic possible.

Més informació:6. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de què aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


7. Hi ha programes de suport per a estudiants i estudiantes amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisió sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


8. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Què és el rendiment acadèmic?

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


10. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior.

Matrícula a temps complet dels graus: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).

Matrícula temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

 

11. Requisits de matrícula

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre d'incompatibilitats entre assignatures, de manera que quan un estudiant o una estudianta es matricula d'assignatures d'un curs, que apareixen en aquest quadre, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures incompatibles amb aquestes, que no haja superat dels cursos o semestres precedents.


12. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si exhaureix les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


13. Què és el programa individualitzat de segona titulació?
L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant aquest  programa.

El programa individualitzat de segona titulació és aquell en el qual  un estudiant o una estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.
Els graus que possibiliten aquestes dobles titulacions són:
- Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, grau en Enginyeria Mecànica i grau en Enginyeria Elèctrica.
Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que compleix els requisits següents:
- Tenir un rendiment excepcional i haver superat el primer curs complet  del grau en Enginyeria Informàtica. A més a més, la comissió de titulació del segon títol pot establir-hi criteris addicionals.

L'estudiantat que vol acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació:


14. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:


15. En què consisteixen les pràctiques externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre Estades en Pràctiques del grau en Enginyeria Elèctrica.


16. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació?

Hi ha dos itineraris d'especialització, un sobre energia (producció d'energia, energies renovables, gestió eficaç de l'energia) i un altre sobre electrònica, automàtica i informàtica industrial.


Més informació:

 

17. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball que consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria Elèctrica. El treball s'ha de presentar i defensar davant d'un tribunal universitari de final de grau.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no se superen 156 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, tret de les pràctiques externes.

 

 

18. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Es pot accedir al màster en Enginyeria Industrial, el qual permet aconseguir les atribucions professionals completes de l'enginyer o enginyera industrial.

Addicionalment, els graduats i les graduades podran cursar els següents màsters que ofereix l'UJI directament relacionats amb l'àmbit industrial:

- Màster universitari en Disseny i Fabricació.
- Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació.
- Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
- Màster universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació: 


19. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

Les eixides professionals dels graduats són molt àmplies, gràcies a la seua formació bàsica generalista. De manera general es podrien definir els següents àmbits professionals:

- Oficina tècnica. Redacció i desenvolupament de projectes tècnics, peritatges i informes. Podrien citar-se, com a exemple, el desenvolupament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, projectes de línies d'alta tensió, projectes d'instal·lacions d'energies renovables, etc.
- Indústria. Direcció i coordinació de les activitats de producció, operació i manteniment d'una planta industrial. Per exemple, direcció de manteniment d'una planta ceràmica, operació d'una planta petroquímica, etc.
- Empresa elèctrica. Operació i manteniment de plantes de generació d'energia elèctrica i de xarxes elèctriques.
- Ensenyament i formació i R+D+I.

Més informació:


19. Qui és el vicedirector de la titulació?
Julio Ariel Romero Pérez
Correu electrònic: romeroj@uji.es 


20. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de 16 a 20 h.
El telèfon d'atenció és: 964 387 777.

Pots trobar-nos en la web http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus