Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

10/12/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

- Per l’especificitat del seu perfil: el grau en Criminologia i Seguretat que ofereix la Universitat Jaume I brinda un tractament conjunt i integral als dos àmbits, un coneixement global que no sols atén el fenomen criminal sinó també, amb especial èmfasi, el més ampli àmbit de la seguretat, i tot açò des d’un enfocament multidisciplinari:

 - Per la docència: classes impartides per professorat a temps complet amb una àmplia experiència i per professionals de reconegut prestigi i especialistes en formació acadèmica.

- Perquè disposem d’un Laboratori de Criminalística dotat dels materials necessaris perquè l’estudiantat realitze les pràctiques en l'assignatura Policia Científica.

- Perquè comparteix amb el grau en Dret fins a 66 crèdits, la qual cosa facilita a l’alumnat la possibilitat d’aconseguir un segon títol.

-  Per les seues activitats pràctiques complementàries (visites a entitats, organització de congressos internacionals, etc.).

- Per l’experiència adquirida amb la impartició del títol propi de Graduat o graduada en Seguretat i Ciències Policials, que ha permès anar configurant un equip docent compost per professorat universitari de Dret i Psicologia, fonamentalment, i per un ampli elenc d’experts i expertes que exerceixen la seua labor professional en aquest camp.

- Per l’oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb organismes oficials i institucions on s’aprèn i comença a conèixer el món laboral, com per exemple la Policia Local, la Policia Nacional o el Col·legi Oficial de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana, el primer en aquest sector professional d’àmbit nacional, la prioritat del qual serà el reconeixement de la professió i la inserció laboral del criminòleg i criminòloga.

- Pel Programa d’Acció Tutorial Universitari (PATU): aquest grau ofereix a l’estudiantat de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària.  

Informació proporcionada per: InfoCampus