27/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El pla d’estudis ofereix assignatures amb un clar contingut criminològic i matèries que incidixen més en altres aspectes de la seguretat. Tant les primeres com les últimes pretenen oferir un coneixement global que no sols atenga el fenomen criminal i els factors de criminalització, sinó també el sistema de justícia criminal i, amb especial èmfasi, el més ampli àmbit de la seguretat.

És important destacar, així mateix, que en el disseny del títol s’han tingut en compte els principals àmbits laborals relacionats amb els estudis de criminologia i seguretat, als efectes de configurar un ensenyament pràctic adaptat al seu camp laboral però sense que en cap cas això supose desatendre la formació teòrica que han de tenir aquests professionals.

Informació proporcionada per: InfoCampus