Treball de final de grau

08/07/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'objectiu del TFG és que l'estudiantat pose de manifest els coneixements que ha anat adquirint al llarg de l'estudi del grau en Criminologia i Seguretat en relació amb alguna de les materies cursades i que supose una aportació addicional respecte a l'àrea de coneixement escollida.


L'estudiantat s'inicia en les activitats necessàries per a complir els objectius d'aprenentatge, i per tant ha de realitzar consultes a pàgines web, biblioteques universitàries, revistes especialitzades, bases de dades, etc., així com tot allò que li indique el seu tutor o tutora. Tot això sota la supervisió del tutor o tutora assignat. Serà per tant el tutor o tutora el que fixarà amb l'estudiantat el pla de treball de forma individual i personalitzada.

Nota: els idiomes docents d'aquesta assignatura seran: castellà (3 crèdits ECTS) i anglès (3 crèdits ECTS).

Consulta la guia docent de l'assignatura

 La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus