Preguntes més freqüents Grau en Criminologia i Seguretat

10/12/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Què és el grau en Criminologia i Seguretat? 

El títol de grau en Criminologia i Seguretat pretén donar un tractament conjunt i integral a dos àmbits que estan molt relacionats. Açò explica que en el pla d'estudis que s'ofereix, al costat d'assignatures amb un clar contingut criminològic, apareguen altres que incideixen més en altres aspectes de la seguretat. En definitiva, es tracta de formar a professionals preparats per a incorporar-se a equips de prevenció i resposta al delicte.

Més informació


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

A la branca de Ciències Socials i Jurídiques.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

-Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de video.
-Aules d'informàtica
-Sales d'estudi
-Seminaris amb capacitat per 25 persones, aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
-Altres recursos d'ús compartit: sala d'actes amb un aforament de 350 persones, sala de graus amb aforament per 112 persones, sala de juntes amb 49 seients, un espai de trobada, sala de lectura, reprografia, vestíbul i cafeteria.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una forma d'accés)
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació


6. Hi ha programes de suport per a estudiants amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisió a nivell d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal ( fractures, operacions, rehabilitació ...) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació
 

7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

9. Màxims i mínims de matricula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matricula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits

10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat / no presentada".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat


12. En què consisteixen les pràctiques externes? 

Les estades en pràctiques són una assignatura de caràcter obligatori i encara que tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada ve determinada pel pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les estades en pràctiques en el grau en Criminologia i Seguretat.

13. Què és el treball de final de grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloses les pràctiques externes.

14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat 

Les titulades i titulats en el Grau en Criminologia i Seguretat poden continuar la seua formació cursant el següent màster que oferta l'UJI:

- Màsters oficials:

Màster universitari en Sistema de Justícia Penal

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l`Àmbit Públic i Privat


A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació

15. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

- Àmbit de la seguretat, tant pública com privada:

No cal dir la importància que tenen aquests estudis des de la perspectiva de la seguretat pública. En efecte, ja és tradicional que els membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, o les persones que pretenen ser-ho, cursen estudis relacionats amb la criminologia, atès que és la titulació que guarda una major afinitat amb el desenvolupament de la seua labor professional. I el grau que es proposa és especialment apte per a la consecució d'aquests objectius, ja que, com s'ha dit en nombroses ocasions, en aquest adquireix especial rellevància la seguretat i el que, en el títol propi del qual és hereu, s'anomenava Ciències Policials (tàctica i tècnica policial, criminalística, etc.).

- Àmbit de l'administració de Justícia: menors i Administració. Penitenciària:

Els informes criminològics seran d'indubtable utilitat per a determinar la resposta aplicable o per a decidir la suspensió o substitució de la pena, l'aplicació de mesures de seguretat o l'elaboració de pronòstics sobre la reiteració de noves conductes delictives.

- Àmbit de l'assistència a la víctima de delictes:

En aquest àmbit, l'aportació consistirà, per una banda, a detectar, avaluar i actuar en situacions que puguen representar riscos per a col·lectius especialment vulnerables (menors, dones, ancians, immigrants, etc.) i, d'una altra, a coordinar els distints professionals implicats, i aplicar-hi un mètode clínic d'atenció personalitzada que evite noves victimitzacions; els criminòlegs poden tindre també un paper destacat en la mediació, tant en la penal com en l'extrapenal.

- Àmbit de la investigació criminal.

Més informació

16. Hi ha la possibilitat d'obtindre un segon títol en el mateix àmbit de coneixement amb algun curs suplementari? 

El pla d'estudis del grau en Criminologia i Seguretat comparteix 66 crèdits amb el grau en Dret, per la qual cosa un graduat o graduada en Criminologia, si els crèdits complementaris, pot obtindre un segon títol. 


17. Qui és la vicedegana de la titulació? 

Cristina Guisasola Lerma
Departament de Dret Públic
Despatx JC2213
Telèfon: 964 728 680
Adreça electrònica: cguisa@dpu.uji.es


18. On puc informar-me? 

INFOCAMPUS és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba situat en el local 15 de l'Àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada es de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h, i de 16.00 a 20.00 h.
El nostre telèfon d'atenció es 964 387 777.

Pots trobar-nos al web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus