Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

04/12/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • En el grau en Arquitectura Tècnica s’utilitza la docència per projectes amb la realització d'un projecte integrador de totes les assignatures del curs, la qual cosa permet adquirir altres habilitats, com ara el treball en equip, presentacions orals, o difusió del treball en les xarxes socials.
  • El nombre d’estudiantat facilita l’atenció personalitzada per part del professorat.
  • La plantilla de professorat és jove i dinàmica, preparada per a adaptar-se a les noves demandes dels estudis universitaris.
  • Hi ha disponibilitat d’equipament nou i capdavanter per al desenvolupament de pràctiques de laboratori.
  • La docència està molt aplicada a les noves necessitats de la futura professió amb especial atenció a la restauració, la rehabilitació energètica i la internalització.
  • Hi ha una gran proximitat de l’estudiantat amb les empreses del sector de la construcció de Castelló i col·legis professionals, gràcies als diversos convenis de col·laboració signats amb aquestes, cosa que permet tant la realització d'activitats conjuntes com l'acollida d'alumnes en pràctiques i la futura inserció laboral.
  • Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l’alumnat de primer curs aquest programa amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària.
  • Permet obtenir el doble títol internacional de Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura (l’Università degli Studi di Pavia, Itàlia) i el grau en Arquitectura Tècnica (UJI) amb una duració total de cinc cursos.
  • Possibilitat de segona titulació amb el grau en Disseny Industrial.*

* Pendent d'aprovació

Informació proporcionada per: InfoCampus