Preguntes més freqüents Grau en Arquitectura Tècnica.

17/05/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Què és el grau en Arquitectura Tècnica? 

L'objectiu general del grau en Arquitectura Tècnica és proporcionar una formació generalista adequada a les necessitats del sector de l'edificació, les quals es troben en contínua evolució, per a respondre a la demanda de professionals en el mercat regional, nacional i internacional,

Els graduats i les graduades en Arquitectura Tècnica de la Universitat Jaume I, a més d’adquirir les competències professionals per a exercir la professió d'arquitecte o d'arquitecta tècnic, adquiriran competències (saber fer) que els permetran intervenir en diverses accions relacionades amb el procés de promoció, construcció i manteniment de l’edificació en un àmbit internacional, com ara: la direcció d’obres, l’elaboració d'estudis i projectes, el manteniment i rehabilitació d’edificis o el disseny, fabricació i comercialització de materials de construcció, etc.2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Enginyeria i Arquitectura.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis és l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau, es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Sis d'aquestes aules tenen disposició mòbil i podrien albergar 350 alumnes. La capacitat de les aules oscil·la entre 35 i 180 persones.
- Aules informàtiques, una aula d'accés lliure per a ús general de l'estudiantat amb 72 equips informàtics i 15 aules dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
- Laboratoris docents: dos laboratoris per a la realització de treballs i maquetes en grup, dos laboratoris d'assajos fisicoquímics, d'assajos mecànics, de materials, dos laboratoris de física, un laboratori elèctric, un de fluids i quatre laboratoris d'investigació.
- Dues sales d'estudi amb aforament per a 100 persones, a més de dues cabines amb sis places cadascuna.
- Dues aules de dibuix amb capacitat per a 96 persones.
- Altres recursos d'ús compartit: una aula magna amb un aforament de 150 persones, una sala de graus amb aforament per a 35 persones, una sala de juntes amb 30 seients, i una sala de reunions per a 20 persones. A més, disposa d'espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys, mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


6. Hi ha programes de suport per a estudiants i estudiantes amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisió sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 


Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:
Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) d'entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:
Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Requisits de matrícula 

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre de restriccions de matrícula entre assignatures, de manera que per a matricular-se d’una determinada assignatura caldrà haver superat prèviament d'altres, o estar matriculat en altres assignatures.
En la fitxa de cada assignatura que hi ha al SIA podeu consultar-se les restriccions de matrícula.11. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si exhaureix les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.
2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


12. Puc cursar part dels meus estudis en una altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podeu fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

A l'UJI també podreu cursar un doble títol internacional de Bachelor of Architectural Technology and Construction Management amb la Via University College, de Dinamarca.

Més informació sobre els programes de mobilitat.


13. En què consisteix el doble títol internacional amb l’Università degli Studi di Pavia?

 Un DTI és un acord oficial que permet obtindré simultàniament dues titulacions de universitats europees. Amb una durada de cinc cursos, és possible obtenir ambdós títols: Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura (UNIPV) i grau en Arquitectura Tècnica UJI

Més informació: vicedirecció o responsable d'intercanvi del grau en Arquitectura Tècnica (rua@uji.es)14. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques, els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional o una professional de l'organització a la qual s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa. 

El Pla d'Estudis establix com a condicionants per a la matrícula de les Pràctiques Externes haver superat el 80% dels ECTS de l'obligatorietat (matèries de formació bàsica i obligatòries) sense considerar-se les matèries de Pràctiques Externes i Projecte Fi de Grau per al còmput d'este percentatge.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques en el grau en Arquitectura Tècnica.

 


15. Què és el Treball de Final de Grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol dels àmbits de l'arquitectura tècnica i l'edificació, en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a una aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació universitària.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, tret de les pràctiques externes.

 

 

16. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i les titulades en el grau en Arquitectura Tècnica podeu continuar la vostra formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat.

- Màster interuniversitari en Gestió de la Qualitat.

- Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.

- Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:


17. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

- Arquitecte tècnic o arquitecta tècnica
- Direcció de l'execució material.
- Assistència tècnica sobre els materials, el procés constructiu, el projecte i la gestió econòmica, de qualitat, de seguretat o de medi ambient en departaments d'empreses del sector de la construcció.
- Caps d'obra.
- Direcció i gestió de departaments o empreses del sector de la construcció.
- Agent tècnic i comercial.
- Administració pública: personal tècnic d'ajuntaments, docència.

Més informació:


18. Qui és el vicedirector del títol? 

Ángel Miguel Pitarch Roig
Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Despatx TC1030DD
Telèfon: 964 729 159
angel.pitarch@uji.es


19. On puc informar-me? 

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està situat en el local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de 16 a 20 h.
Telèfon d'atenció del grau: 964 387 777

Podeu trobar-nos a la web: http://infocampus.uji.es

Podeu enviar-nos la vostra consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus