UJI

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

  • Docència adaptada a les noves tecnologies, tant el programa acadèmic com el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada.
  • La qualitat docent i investigadora del professorat del grau, com es reflecteix en els rànquings de productivitat de les universitats espanyoles.
  • Àmplia experiència en l’aprenentatge dels estudis jurídics i econòmics.
  • Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, telepréstec, Centre de Documentació Europea, textos i revistes jurídiques especialitzades, bases de dades jurídiques.
  • Àmplia oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb empreses, despatxos, organismes oficials, institucions… on s’aprèn i es comença a conèixer el món laboral.
  • Programa d’acció tutorial universitari (PATU: aquest grau ofereix a l’alumnat de primer curs el Programa d’acció tutorial universitari amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària. 
Informació proporcionada per: InfoCampus