UJI

Què és?

El graduat o graduada en Gestió i Administració Pública és un professional de la gestió pública amb coneixements interdisciplinaris; en la seua formació es consideren una àmplia gamma de matèries diferents: recull distintes perspectives i anàlisi de la realitat econòmica, jurídica, administrativa i social perquè estan presents la pràctica totalitat de les ciències socials, sense oblidar la presència d’altres matèries com ara l’estadística.

Per tant, aquest grau harmonitza els coneixements de tipus jurídic, administratiu i econòmic amb els de gestió pròpiament.

El contingut d’aquesta carrera universitària està dirigit a la formació del personal empleat públic especialitzat en les tasques de gestió jurídica, administrativa i financera, perquè aquests professionals coneguen els procediments i actuacions administratives i les polítiques públiques de gestió i tinguen coneixements adequats de tècniques o coneixements extrajurídics de suport a les tasques públiques com ara la comptabilitat, l’economia, la sociologia, la informàtica, l’anglès, etc.

La societat demana professionals del sector públic amb unes habilitats específiques, que siguen capaços de treballar en un entorn canviant i de conèixer tant les qüestions concretes de l’administració pública com les interaccions d’aquesta amb l’empresa privada.

La formació multidisciplinària d’aquests graduats i graduades els capacita especialment per exercir llocs de treball relatius a l’organització de la gestió econòmica, administrativa i del personal, coordinació/realització de la planificació, el control i l’avaluació dels diferents serveis de les entitats públiques, gestió dels diferents expedients administratius, gestió dels documents de les diverses administracions públiques o l’assessorament als usuaris i usuàries d’aquestes.

En definitiva, aquesta carrera permet, d’una banda, que hi haja una professionalització del funcionariat, i aquest fet contribuirà a la modernització i millora d’algunes qüestions relacionades amb l’administració: estimular una nova cultura de les administracions públiques, potenciar nous mètodes i tècniques de gestió, etc. I d’altra banda, en el sector privat, les empreses que mantenen relacions de tot tipus amb les administracions (contractistes, beneficiaris de concessions administratives, proveïdors, consultors, etc.) necessiten també personal que conega a fons el sector públic.

Informació proporcionada per: InfoCampus