Preguntes més freqüents Grau en Gestió i Administració Pública

17/05/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Què és el grau en Gestió i Administració Pública? 

El grau en Gestió i Administració Pública és una titulació jove i dinàmica que respon a les noves necessitats plantejades per la societat actual, que demana la modernització de les administracions públiques, amb mètodes i tècniques de gestió més eficaces i renovada vocació de servei públic i compromís ètic cap a la ciutadania. Els graduats i graduades en Gestió i Administració Pública adquireixen una formació, integral i multidisciplinària, en matèries com ara dret, economia, gestió administrativa, pressupostària, de personal, sociologia, comptabilitat, estadística o informàtica, així com les competències i habilitats necessàries per a ocupar llocs de gestió tècnica i comandament, especialment, en el sector públic, però també en el privat, perquè són moltes les empreses que mantenen relacions de tot tipus amb les administracions (contractistes, beneficiàries de concessions administratives, proveïdores, consultores, etc.) i necessiten personal altament qualificat en la gestió davant aquelles.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències Socials i Jurídiques.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

Aquest grau s'imparteix a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries previstes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica.
- Seminaris.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

-Batxillerat amb les PAU superades.
-Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
-PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una forma d'accés)
-Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
-Títol universitari
-Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
-Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per als estudiants? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació

6. Hi ha programes de suport per a estudiants amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la pressa de decisió a nivell d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació...) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació

7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència): entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits

10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat / no presentada".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat

12. En què consisteixen les pràctiques externes? 

La estada en pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques l'estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada ve determinada pel pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les estades en pràctiques en el grau en Gestió i Administració Pública .

13. Què és el treball de final de grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s'ha superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloses les pràctiques externes.

14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat 

Els titulats i titulades en el grau en Gestió i Administració Pública poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

Màster universitari en Gestió Financiera i Comptabilitat Avançada
Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa
Màster universitari en Ètica i Democràcia
Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat

A més, amb equest títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació


15. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

Administracions: locals, autonòmiques, de l’Estat.

Empreses: públiques, vinculades amb el sector públic, d’assegurances, mútues de previsió social, etcètera.

Institucions: Sindicatura de Comptes o Sindicatura de Greuges.

Organitzacions no governamentals: associacions cíviques, fundacions.

Centres d’estudis o d'investigació.

Gabinets o despatxos d’advocacia, procuradories, notaries o gestories administratives, constructores, estudis d’arquitectura, etc.

Centres d’ensenyament.

Partits polítics i organitzacions sindicals o patronals.

Etcètera.


Més informació

16. Qui és la vicedegana de la titulació? 

Marta Oller Rubert 
Departament de Dret Públic.
Despatx JC2306DD
Telèfon: 964 729 232
Adreça electrònica: oller@uji.es


17. On puc informar-me? 

INFOCAMPUS és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba en els locals 14 i 15 de l'Àgora de la Universitat.

Infocampus


L'horari d'atenció personalitzada es de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h.
Telèfon d'atenció: 964 387 777.

Pots trobar-nos al web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus