UJI

Presentació

L’adaptació dels estudis universitaris a l’espai europeu d’educació superior ha portat la Universitat Jaume I a oferir un nou mapa de titulacions que substitueix el ja conegut per les empreses i institucions i la societat, per la qual cosa es fa indispensable posar de manifest l’abast d’aquest canvi en les titulacions de l’àmbit empresarial i econòmic. L’UJI oferia des de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, la diplomatura en Ciències Empresarials i la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, les dues amb un perfil generalista i unes possibilitats d’especialització per la via d’una elevada optativitat. Els nous plans d’estudis de grau que les substitueixen s’han plantejat des de la perspectiva d’especialització, però mantenint un tronc comú en les tres titulacions (Finances i Comptabilitat, Economia i Administració d’Empreses) durant els primers dos anys en la seua totalitat (120 crèdits) i algunes assignatures de tercer i quart, de manera que els seus titulats i titulades poden desenvolupar-se professionalment en les àrees de gestió empresarial i màrqueting tant en empreses, com en institucions, fundacions i ONG, a més de les administracions públiques. En concret, el grau en Administració d’Empreses permet formar futurs gestors empresarials, caps d’àrees de personal, logística, comercial, i màrqueting, entre altres.

A més, en cursar qualsevol de les tres titulacions, la presència d'assignatures comunes permet l'obtenció de segones titulacions amb un esforç que implica 90 crèdits addicionals si es vol cursar el grau en Finances i Comptabilitat, o 102 crèdits addicionals si es vol cursar el grau en Economia.

Miguel Ángel López Navarro (mlopez@uji.es)

Vicedegà del grau en Administració d’Empreses

Informació proporcionada per: InfoCampus